:

När används PolyMem?

Innehållsförteckning:

  1. När används PolyMem?
  2. Hur används Iodosorb?
  3. Vad är Hydrokolloidala förband?
  4. Hur tar man bort fibrin?
  5. Hur använder man DuoDERM?
  6. Hur används Jelonet?
  7. Kan sår?
  8. Vad är ett ocklusivt förband?
  9. Varför kommer det vätska från sår?
  10. Varför ta bort fibrin?

När används PolyMem?

AKTIV SÅRLÄKNING PolyMem är ett unikt multifunktionellt förband designat för att optimera och aktivt stimulera läkningsprocessen. Alla PolyMem förband innehåller Glycerin, Surfactant och Superabsorbent som effektivt rensar, fyller, absor berar och ger en jämn fuktighet till såret under hela sårläkningsprocessen.

Hur används Iodosorb?

IODOSORB-salva är en steril form av cadexomerjod. Vid applicering på såret rengör den såret genom att absorbera sårvätska, ta bort var och smuts samt forma en fuktig gel över sårytan. När IODOSORB sväller in situ frisätts det aktiva jodet och dödar mikroorganismerna i sårområdet, samt ändrar färg.

Vad är Hydrokolloidala förband?

Hydrokolloidala förband är tättslutande och skapar en fuktighetsbevarande sårmiljö vilket underlättar upplösning av fibrinbeläggningar och nekroser. Förbandet passar till trycksår, fibrinbelagda eller nekrotiska sår, bensår och lätt vätskande sår.

Hur tar man bort fibrin?

Åtgärd: De flesta sårprodukter löser upp fibrinbeläggningar vilket gynnar sårläkning. Debridering med sax och pincett kan behövas. Debrisoft kan användas med fördel. Vid mycket fibrinbeläggning - tänk på bristande kompressionsbehandling.

Hur använder man DuoDERM?

DuoDERM-materialet skapar en fuktig sårläkningsmiljö som understödjer kroppens sårläkningsprocess och hjälper till att skydda huden runt såret. DuoDERM fungerar som en bakterie- och virusbarriär1 när förbandet är intakt och inget läckage förekommer.

Hur används Jelonet?

JELONET-förbanden är utan tillsatta läkemedel och används som ett primärt sårkontaktlager med paraffin närvarande för att minska produktens vidhäftning till ytan av ett granulerande sår.

Kan sår?

Det är viktigt att söka hjälp direkt eftersom såret oftast måste behandlas inom 8-12 timmar på grund av infektionsrisken. Du ska kontakta en vårdcentral eller akutmottagning om du har fått ett stort sår, även om du kan stoppa blödningen. Du ska ringa 112 om du inte kan stoppa blödningen eller om det blöder kraftigt.

Vad är ett ocklusivt förband?

Material, vanligtvis gasbinda eller absorberande bomullsmaterial, som används för att täcka och skydda sår och förhindra kontakt med luft eller bakterier.

Varför kommer det vätska från sår?

Blodkärlen vidgas och vita blodkroppar strömmar till såret för att skydda den skadade vävnaden. Då blir huden röd, öm och svullen. Inom några dagar eller veckor bildas nya hudceller och blodkärl som reparerar huden och slemhinnan – läkningsprocessen tar olika lång tid beroende på den ursprungliga skadan.

Varför ta bort fibrin?

Fuktigt fibrinbelagt sår Fibrinös vävnad är resultatet av en ansamling av döda celler och dessa vävnader måste tas bort. Dessa sår kan producera olika mängder exsudat som måste hanteras. Mekanisk eller kirurgisk debridering vid behov.