:

Vad betyder det tecken?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder det tecken?
  2. Hur används &?
  3. Vad heter detta?
  4. Vad betyder tecknet <?
  5. Vad menas med?
  6. Vad kallas skrivtecken som?
  7. Vad betyder Cirkumflex?
  8. Vad betyder lika med tecken med ett streck igenom?
  9. Vad heter och tecknet?

Vad betyder det tecken?

Inom matematiken används tecknet > som jämförelse- eller olikhetstecken. Talet, variabeln eller storheten som föregår tecknet på vänster sida är då större (mer positivt) än det tal, variabel eller storhet som står efter tecknet, d.v.s. på dess högra sida: 3,5 > −3,5. x > y.

Hur används &?

På svenska används det framför allt i firma- och företagsnamn, i titlar på tidskrifter och böcker eller möjligtvis i källförteckningar och litteraturlistor där en publikation har flera författare. I engelskan kan man använda tecknet när man adresserar ett kuvert till ett par, som till exempel Mr & Mrs Smith.

Vad heter detta?

Tecknet påminner om circumflex accent och i ASCII och några andra teckenuppsättningar används tecknet för båda ändamålen. I sammanhang där tecknet används fristående kallas det ofta "hatt" eller "tak".

Vad betyder tecknet <?

Mindre än-tecken[redigera | redigera wikitext] Mindre än-tecknet är namnet på tecknet

Vad menas med?

± är en symbol som både betyder + och −, vilket både kan avse positiva/negativa värden respektive addition och subtraktion.

Vad kallas skrivtecken som?

Diakritiska tecken är små skrivtecken som läggs till en bokstav (över, under eller ovanpå) som har en särskiljande funktion (det vill säga bokstavens uttal ändras). I många språk finns det bokstäver med vad som ser ut som diakritiska tecken, men som formellt räknas som egna bokstäver, som svenska å, ä och ö.

Vad betyder Cirkumflex?

Circumflex markerar betonad vokal i vissa språk: På portugisiska är â, ê, och ô betonade vokaler. Cirkumflex indikerar även deras höjd. På walesiska antyder cirkumflex betonad stavelse (som normalt är den näst sista stavelsen), eftersom icke-betonade vokaler normalt inte kan vara långa.

Vad betyder lika med tecken med ett streck igenom?

Symbolen används för att beteckna att två tal inte har samma värde, eller att något inte är lika mycket som, eller har samma antal som, något annat.

Vad heter och tecknet?

Idag används tecknet i betydelsen "och", främst i firma- och företagsnamn, i titlar för tidningar och böcker, samt i källförteckningar, där flera författare har författat eller redigerat en och samma publikation: Företaget Ekström & Son. Tidningen Kalle Anka & C:o. ges ut varje vecka.