:

Vad använder man titan till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad använder man titan till?
  2. Varför används titan till implantat?
  3. Hur påverkar titan miljön?
  4. Vad har titan för egenskaper?
  5. Hur bryter man titan?
  6. Hur reagerar titan med andra ämnen?
  7. Är titan farligt?
  8. Varför titan i kroppen?
  9. Var bryts titan?
  10. Finns av titan?

Vad använder man titan till?

Tack vare sina egenskaper är titan en metall som används inom både flygindustrin och inom tillverkningen av rymdfarkoster. Det är en otroligt stark metall, och det gör att man kan tillverka produkter betydligt tunnare än vad man kan med andra metaller, och ändå få samma styrka och hållfasthet.

Varför används titan till implantat?

Titan har snarare kommit till användning i de fall där patienten visat överkänslighet mot andra metaller, bland annat kobolt- kromlegeringar 46. Även i senare studier rekommenderas titan för partialpro- teser och ortopediska implantat vid misstanke om metallallergi47, 48, 49.

Hur påverkar titan miljön?

Titan hittas inte rent utan måste framställas. Miljö: Muddring och dagbrott är dåligt för miljön eftersom det gör stor påverkan på växtriket och efterlämnar sig stora sandhögar. Vid själva framställningen av titan som krävs för att den skall bli ren används mycket kemikalier.

Vad har titan för egenskaper?

Ett starkt grundämne Titan är ett metalliskt grundämne med den kemiska beteckningen Ti och atomnummer 22. Titan har en unik kombination av mekaniska och fysiska egenskaper. Det är en glansig silverfärgad metall med låg densitet och hög hållfasthet som är mycket motståndskraftig mot korrosion i havsvatten och i klor.

Hur bryter man titan?

Metallen tas fram genom reduktion av titantetraklorid med magnesium eller natrium i stålkärl under ca: 800 C. Efter att man tagit bort det bildade magnesiumkloridet finns det finfördelat titan kvar, s.k. titansvamp som kan smältas till massiv titan eller titanlegeringar i högvakumugnar.

Hur reagerar titan med andra ämnen?

Problem med Titan Är mycket reaktivt, det bildar kemiska föreningar. Är mycket likt aluminium när det gäller elektrokemisk reaktionsbelägenhet. Utlöser elektriska strömmar i kombination med andra metaller i munnen.

Är titan farligt?

Experimentella studier har visat att celler som utsätts för titan i kombination med bakterier drabbas av en svårare inflammation än om cellerna exponerades enbart för bakterier. Det visar sig också att titan bildar partiklar med proteiner som tas upp av immunceller men som inte kan brytas ned.

Varför titan i kroppen?

Under ett experiment på 1950-talet upptäckte Per-Ingvar Brånemark att ett instrument av titan växt fast i benstommen på en kanin. Normalt sett stöter kroppen bort främmande material. Per-Ingvar Brånemark forskade vidare och lyckades ta fram den metod som idag används vid fastsättningar av en rad olika proteser.

Var bryts titan?

Ingen produktion finns inom EU och efterfrågan möts med import från resten av världen, återvinning bedöms dock tillgodose 19 procent av behovet. I dagsläget sker ingen utvinning av titan i Sverige, men före detta gruvor och andra kända mineraliseringar finns i bland annat Småland, Hälsingland och Lappland.

Finns av titan?

Titan är en stark men också lätt metall med hög motstånd mot korrosion. Tack vare dessa egenskaper används titan som konstruktionsmaterial som kommer finnas hos rymdfarkoster, flygmotorer, ubåtar osv. Ämnet finns även t. ex i elektroder och värmeväxlar.