:

Vad gör polisen på en brottsplats?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör polisen på en brottsplats?
  2. När kommer kriminaltekniker?
  3. Måste man vara polis för att bli kriminaltekniker?
  4. Hur Polisen säkrar spår på en brottsplats?
  5. Vem är ansvarig för en brottsplats?
  6. Vad är polisens främsta uppgift?
  7. Hur ser framtiden ut för kriminaltekniker?
  8. Vilka betyg krävs för att bli kriminaltekniker?
  9. Vilken gymnasielinje ska man gå om man vill bli kriminaltekniker?
  10. Vilka spår kan finnas på en tejpbit?

Vad gör polisen på en brottsplats?

Kriminaltekniker undersöker brottsplatser och säkrar forensiska spår, allt ifrån dna till fingeravtryck, kläder, vapen och narkotika. ... Ibland kommer kriminalteknikerna fram till att det inte är ett brott som begåtts utan att det till exempel istället är en olyckshändelse. Läs om en kriminalteknikers arbete.

När kommer kriminaltekniker?

Kelda Stagg började sin nya tjänst i februari 2020 och den kriminaltekniska grundutbildningen på nationellt forensiskt centrum, NFC, i januari i år.

Måste man vara polis för att bli kriminaltekniker?

Majoriteten av kursdeltagarna på kriminalteknisk grundutbildning har polisiär bakgrund. Utbildningen har även genomförts av kursdeltagare utan polisiär bakgrund och dessa medarbetare har då haft en bakgrund som exempelvis fotografer eller kemister.

Hur Polisen säkrar spår på en brottsplats?

Det är även viktigt att brottsplatsundersökaren känner till vilka krav som ställs på ett spår för att det ska kunna användas för en identifiering. Vid spårsäkring talas det om två huvudtyper av säkring. Den ena är att säkra ett avtryck eller avsättning för utseendets skull, till exempel fingeravtryck eller skoavtryck.

Vem är ansvarig för en brottsplats?

Polisens kriminaltekniker ansvarar för den forensiska undersökningen av en brottsplats. En kriminaltekniker bedömer vad de iakttar i samband med platsundersökningen och söker efter spår som kan bli viktiga pusselbitar i att beskriva ett händelseförlopp.

Vad är polisens främsta uppgift?

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. I det brottsförebyggande arbetet samarbetar polisen med andra aktörer i samhället exempelvis kommuner, Brottsförebyggande rådet och försäkringsbolag. Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Hur ser framtiden ut för kriminaltekniker?

Efterfrågan på kompetensen förväntas öka påtagligt under de kommande åren. Du måste ha goda kunskaper om olika sortens skjutvapen men också ha god läsförståelse och skrivförmåga. Att kommunicera i tal och skrift är en viktig del av jobbet, eftersom kriminaltekniker måste läsa, förstå och analysera rapporter.

Vilka betyg krävs för att bli kriminaltekniker?

Majoriteten av kursdeltagarna på kriminalteknisk grundutbildning har polisiär bakgrund. Det innebär alltså att du först ska bli polis. För att vara behörig till Polisutbildningen behöver man ha grundläggande högskolebehörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Historia 1b eller1a1+1a2.

Vilken gymnasielinje ska man gå om man vill bli kriminaltekniker?

Efter godkända studier får de studerande polisexamen. Därefter följer en termins aspirantutbildning på en polismyndighet. Den som blir godkänd efter aspirantutbildningen är behörig att söka anställning som polis. Bra grundkompetens ges på bl a gymnasiets Barn- och fritidsprogrammet.

Vilka spår kan finnas på en tejpbit?

Forensikern bedömer avtrycken genom att titta på bland annat mönster, storlek och skador. På samma sätt undersöks däckavtryck och handskavtryck.