:

Hur används AI i samhället?

Innehållsförteckning:

  1. Hur används AI i samhället?
  2. Hur används artificiell intelligens idag?
  3. Vad är AI bra för?
  4. Vad kan AI användas till i framtiden?
  5. Vad är generell AI?
  6. Hur används AI inom vården?
  7. Är AI farligt?
  8. Är AI ett hot?

Hur används AI i samhället?

Röststyrning i mobiltelefonen, sökmotorer på internet, stödsystem för vårdpersonal och fordon som får allt mer av självkörande teknik är några exempel på tillämpningar där AI redan har gjort insteg. Vartefter tekniken mognar kommer AI bli allt mer av en "digital assistent" som anpassar sig efter våra dagliga behov.

Hur används artificiell intelligens idag?

Användning av AI Idag används AI inom många olika områden. Många av oss använder dagligen AI utan att tänka på det, t ex när vi använder sökmotorer, översättningstjänster, karttjänster, spamfilter, och digitala assistenter som Apples Siri och Amazons Alexa. AI används också inom många olika branscher.

Vad är AI bra för?

Redan i dag finns exempel på att AI kan bidra till att bättre identifiera sjukdomar, minska energianvändningen, reducera trafikolyckor, skapa nya tjänster, effektivisera industriell produktion, utveckla nya läkemedel och förkorta handläggningstider.

Vad kan AI användas till i framtiden?

Inom sjukvården kommer AI få allt större betydelse. Redan idag finns AI-program som lärt sig tolka enklare frakturer och på så sätt göra bedömningar för vilka patienter som behöver opereras. Det innebär att en läkare kan få mer tid att träffa sina patienter och att bedöma de mer komplicerade fallen.

Vad är generell AI?

Artificiell generell intelligens (AGI) Kallas även full eller stark AI, eller AI på mänsklig nivå. AGI avser maskinintelligens som kan utföra uppgifter lika väl eller bättre än en människa utan att behöva programmeras på förhand.

Hur används AI inom vården?

– Ett område där AI-tillämpningar används i dag är patientövervakning och stöd i hemmet. Det handlar till exempel om fjärrövervakning av patienter med hjärtsvikt och medicineringsboxar som påminner patienten om att det är dags att ta sin medicin, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Är AI farligt?

Säkerhetsrisker. Tillämpningar av AI som är i fysisk kontakt med människor eller till och med integrerade i människokroppen kan utgöra säkerhetsrisker om de är felkonstruerade, missbrukas eller hackas. Dåligt reglerad användning av AI i vapen kan leda till att människor förlorar kontrollen över farliga vapen.

Är AI ett hot?

Enligt Tallinn är utvecklingen av AI ett betydligt större hot än klimatförändringarna, särskilt som det numera är möjligt att utveckla artificiell intelligens utan mänsklig inblandning.