:

Hur används ordet brasklapp?

Innehållsförteckning:

 1. Hur används ordet brasklapp?
 2. Var Brask nödd till?
 3. Kan Fors vara?
 4. Vem krönte Brask?
 5. Vad betyder att bli berörd?
 6. Vad är en tilltalande?
 7. Kan Fors korsord?
 8. Är ohyfsade korsord?
 9. Vem var biskop Trolle?

Hur används ordet brasklapp?

En brasklapp är ett förbehåll avgivet som försiktighetsåtgärd. I uttryckets ursprungliga bemärkelse är förbehållet hemligt, men det används även om öppna reservationer som syftar till att rentvå en beslutsfattare i känsliga beslut.

Var Brask nödd till?

Det sägs om Hans Brask, när han tvingades underteckna och sätta sitt sigill på 1517 års riksdags beslut att avsätta ärkebiskop Gustaf Trolle, att han under sigillet stack en liten lapp, på vilken han hade skrivit "Härtill är jag nödd och tvungen" (alternativt "Till denna besegling är jag nödd och tvungen").

Kan Fors vara?

En fors är ett avsnitt av ett vattendrag där bädden har en relativt brant lutning som orsakar en ökning av vattenhastighet och turbulens. En fors är en hydrologisk funktion mellan flöde (en mjuk svepande del av en ström) och kaskad. ... Strömmar över fast bergart kan vara forsar under stor del av dess längd.

Vem krönte Brask?

Biskop Brasks sigill. Hans Brask (), riksråd, biskop i Linköping . Liksom många andra kyrkomän var Brask unionsvänlig och stödde 1512 valet av ärkebiskop Gustav Trolle till riksföreståndare.

Vad betyder att bli berörd?

Berörd betyder ungefär detsamma som angripen.

Vad är en tilltalande?

Tilltalande betyder ungefär detsamma som angenäm.

Kan Fors korsord?

Synonymer till fors

 • litet vattenfall, vattenfall, fall, vattenström, ström, störtflod, flöde, kaskad, å, brusande vatten, vattendrag.
 • Användarnas bidrag. strömdrag.

Är ohyfsade korsord?

Synonymer till ohyfsad

 • glåpig,
 • vulgär,
 • vanartig.

Vem var biskop Trolle?

Gustav Trolle anslöt sig till greve Kristofer av Oldenburg, som bekämpade Fredrik I:s efterträdare Kristian III. År 1534 utnämndes han på grevens initiativ till biskop i Odense. Detta blev Gustav Trolles sista framgång.