:

Är Antabus skadligt för levern?

Innehållsförteckning:

  1. Är Antabus skadligt för levern?
  2. Vad händer om man dricker alkohol när man tar Antabus?
  3. Vad krävs för Antabus?
  4. Kan man dricka när man tar Campral?
  5. När kommer effekten av Antabus?
  6. Kan man dricka alkohol med betablockerare?
  7. Vad innehåller Antabus?

Är Antabus skadligt för levern?

Du bör undvika antabus om du lider av något av följande: Leversjukdom.

Vad händer om man dricker alkohol när man tar Antabus?

Vad Antabus är och vad det används för Antabus är ett avvänjningsmedel vid alkoholberoende. Om du dricker alkohol när du tagit Antabus uppstår en rad mycket obehagliga symtom som kraftig rodnad i ansiktet, dunkande huvudvärk, hjärtklappning, illamående, kräkningar och känsla av andnöd.

Vad krävs för Antabus?

Hur du tar Antabus Det är viktigt att du följer den då den sätts efter dina individuella behov. Ofta är startdosen 200-400 mg 2-3 gånger per vecka. Antabus tas oftast på morgonen men kan även tas på kvällen om du känner dig sömnig av läkemedlet. Tabletterna ska lösas upp ett halvt glas vatten och röras om innan intag.

Kan man dricka när man tar Campral?

I kliniska prövningar har akamprosat administrerats säkert i kombination med antidepressiva, anxiolytika, hypnotika och sedativa läkemedel, samt med icke-opioida analgetika. Samtidigt intag av alkohol och Campral påverkar inte farmakokinetiken för vare sig alkohol eller akamprosat.

När kommer effekten av Antabus?

Tabletternas effekt byggs gradvis upp under de första 3 behandlingsdagarna. Effekten sitter sedan kvar en tid efter att du slutat ta tabletterna. En alkohol-Antabus-reaktion kan uppträda upp till 2 veckor efter din senaste Antabus-dos.

Kan man dricka alkohol med betablockerare?

Tabletterna ska sväljas med vätska och de ska inte tuggas eller krossas. Tabletten kan delas i två lika stora doser. Undvik att dricka större mängder alkohol, eftersom det kan öka den blodtryckssänkande effekten av Bisoprolol. Undvik att dricka alkohol helt ifall läkemedlet gör dig mera yr och påverkad än vanligt.

Vad innehåller Antabus?

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är disulfiram 200 mg respektive 400 mg.
  • Övriga hjälpämnen är majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, povidon, vinsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, talk, natriumvätekarbonat och polysorbat 20.