:

Vad gör Tenutex?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör Tenutex?
  2. Hur ska man smörja in Tenutex?
  3. Kan man ta Tenutex i ansiktet?
  4. Hur snabbt dör skabb av Tenutex?
  5. Hur ofta ska man smörja med Tenutex?
  6. Hur länge ska man använda Tenutex?
  7. Hur blir man smittad av skabb?
  8. Hur kan man bli av med skabb?
  9. Hur länge lever skabb i sängen?

Vad gör Tenutex?

Behandling med Tenutex Tenutex är parasitdödande. Krämen ska smörjas in på kroppen och sitta kvar i 24 timmar. Behandlingen ska göras två gånger med en veckas mellanrum. Tänk på att alltid läsa bipacksedeln innan du använder läkemedlet.

Hur ska man smörja in Tenutex?

Massera omsorgsfullt in hela kroppen - utom huvudet - med Tenutex (50-60 g). Bara på spädbarn behöver även huvudet behandlas, undvik att få Tenutex nära ögonen. Undvik alltför kraftig gnidning.

Kan man ta Tenutex i ansiktet?

Tenutex® smörjs på hela hudkostymen och ska sitta på i 24 timmar. Varje kvadratmillimeter ska smörjas in från halsen och nedåt. Hos patienter med nedsatt immunförsvar kan det vara aktuellt att behandla även ansikte och hårbotten. Det är mycket viktigt att behandlingen genomförs korrekt.

Hur snabbt dör skabb av Tenutex?

Skabbdjuret lägger ägg, som kan kläckas efter ca 1 vecka, därför brukar en upprepad behandling ca 7-10 dagar efter första behandlingen rekommenderas. Vid korrekt utförd behandling 2ggr är därefter upprepad behandling mycket sällan nödvändig.

Hur ofta ska man smörja med Tenutex?

Hela kroppen smörjs in från mandibelranden och nedåt. Huvudet behöver endast behandlas hos barn

Hur länge ska man använda Tenutex?

Hela kroppen bortsett från huvudet behandlas med Tenutex. Hos barn < 1 år appliceras Tenutex även över huvudet. Tenutex ska sitta kvar 24 h och mer får appliceras om emulsionen tvättats bort t ex efter toalettbesök.

Hur blir man smittad av skabb?

Människans skabbdjur infekterar bara människor och sprids oftast genom lite längre direktkontakt hud mot hud. Smittsamheten är till exempel stor vid sexuell kontakt och för personer som delar säng. Överföring via kläder, sängkläder och handdukar är ovanligt.

Hur kan man bli av med skabb?

Hur blir jag av med skabb? Om du har fått besked av en läkare att du har skabb ska du smörja in dig med ett receptfritt medel som finns att köpa på ett apotek. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen som följer med förpackningen innan du använder medlet. Du kan behöva göra om behandlingen efter en vecka.

Hur länge lever skabb i sängen?

Skabb överförs vid närkontakt hud mot hud, som exempelvis barn i nära lekar, personer som delar säng eller vid sexuellt umgänge. Det krävs flera minuters direktkontakt för att skabb ska hinna överföras. Skabbdjuret kan överleva ett par dagar utanför kroppen.