:

Hur länge ska man använda Rogaine?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge ska man använda Rogaine?
  2. Hur många sprut Minoxidil?
  3. Kan kvinnor använda minoxidil Forte?
  4. Vad händer om man slutar använda Minoxidil?
  5. Vad är minoxidil Orifarm?

Hur länge ska man använda Rogaine?

Eftersom hårväxt är en långsam process behöver Rogaine Forte en viss tid för att verka. Vanligen krävs det oavbruten användning 2 gånger per dag under minst 2-4 månader innan effekten blir märkbar. I vissa fall kan det dock ta längre tid. Om ingen effekt syns inom 4 månader bör behandlingen avbrytas.

Hur många sprut Minoxidil?

Använd ej mer än 2 ml per dag och applicera ej oftare än två gånger dagligen (tätare applikationer påskyndar ej effekten). Minoxidil Orifarm Forte ska alltid appliceras med hjälp av den medföljande spraypumpen.

Kan kvinnor använda minoxidil Forte?

Minoxidil Orifarm Forte ska inte användas av kvinnor.

Vad händer om man slutar använda Minoxidil?

Om behandlingen avbryts upphör effekten inom 3 till 4 månader och håravfallet återkommer. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Sluta att ta Rogaine och kontakta omedelbart läkare om du har något av följande symtom – du kan behöva omedelbar läkarvård.

Vad är minoxidil Orifarm?

Vad Minoxidil Orifarm Forte är och vad det används för Minoxidil Orifarm Forte används för behandling av tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall (androgen alopeci) hos män över 18 år samt även för att minska ytterligare håravfall.