:

Vilken hjälp kan du få av Fass i ditt arbete som vårdbiträde eller undersköterska?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken hjälp kan du få av Fass i ditt arbete som vårdbiträde eller undersköterska?
  2. Vilken hjälp kan du få av Fass?
  3. Vad betyder Patient Fass?
  4. Vad är Fass se?
  5. Vad är Fass och hur kan du använda det i ditt arbete som undersköterska?
  6. Vad är Fass vårdpersonal?
  7. Vem ansvarar för Fass?
  8. Vad är en Läkemedelsavvikelse?
  9. Vad kan hända om läkemedel ges på fel sätt?
  10. Hur finansieras Fass?

Vilken hjälp kan du få av Fass i ditt arbete som vårdbiträde eller undersköterska?

Fass finns också andra typer av information för säker läkemedelsanvändning, ”Viktig patientinformation” vänder sig till patient, närstående eller konsument och ”Utbildningsmaterial” till hälso- och sjukvårdpersonal.

Vilken hjälp kan du få av Fass?

Stöd för användning – här kan du hitta mer information om läkemedel. Ibland kan den som ska använda läkemedlet ha nytta av mer information än bipacksedel, produktresumé och Fass-text. Till exempel kan en instruktionsfilm eller en bruksanvisning vara ett bra stöd för den praktiska hanteringen av läkemedlet.

Vad betyder Patient Fass?

Nu finns hela Patient-FASS på Internet. Den finns på Läkemedelsindustriföreningens hemsida och den information man kan få där är samma som i den vanliga Patient-FASS. Man kan söka efter ett visst läkemedel, ett visst användningsområde eller ett företag.

Vad är Fass se?

Fass, förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, är en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin till olika förskrivare av läkemedel och apotekspersonal.

Vad är Fass och hur kan du använda det i ditt arbete som undersköterska?

Målet för Fass är att ge våra användare den läkemedelsinformation de behöver, när de behöver den. Därför utvecklar vi kontinuerligt våra tjänster och funktioner så att det ska vara så enkelt som möjligt att få tillgång till Fass.

Vad är Fass vårdpersonal?

Målet för Fass är att kunna ge dig den läkemedelsinformation du behöver, när du behöver den. Därför utvecklar vi oavbrutet våra tjänster och funktioner för att det ska vara så enkelt som möjligt att nå Fass, var du än befinner dig. Fass finns anpassad för dator, läsplatta och mobil.

Vem ansvarar för Fass?

Fråga: Vilka står bakom Fass? Svar: Fass produceras av Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF), som är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder ca 80 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Vad är en Läkemedelsavvikelse?

En läkemedelsavvikelse kan vara en utebliven behandling, glömt ge mediciner, förväxlat patienter och mediciner, fel medicin vid fel tidpunkt, bristande information, feldelning av läkemedel, osignerade listor eller annat. Den största delen läkemedelsavvikelser beror på att patientens dos av olika anledningar uteblir.

Vad kan hända om läkemedel ges på fel sätt?

Det kan medföra störningar av hjärnans funktioner: minne, orientering i tid och rum, förmåga till abstrakt tänkande med mera. Vissa läkemedel kan orsaka minnesstörningar, förvirring, yrsel och fall. Blodtrycksreflexen blir trögare.

Hur finansieras Fass?

Fass finansieras av läkemedelsföretagen själva, genom att de betalar avgifter till branschorganisationen LIF för att få vara med.