:

Vad betyder punkt punkt punkt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder punkt punkt punkt?
  2. Varför skriver man flera punkter?
  3. Var ska man sätta kommatecken?
  4. Vad heter tecknet på svenska?
  5. Vad betyder massa punkter?

Vad betyder punkt punkt punkt?

Punkt (.) är ett skiljetecken med en prick placerad på baslinjen i en textrad. Den används främst för att markera slutet av en mening.

Varför skriver man flera punkter?

Svar: Svenska skrivregler rekommenderar följande: tre punkter i rad används för att markera att ett ord eller en mening inte avslutats. ... Däremot görs mellanrum före första punkten, såvida punkterna inte markerar att ett ord är avbrutet. Mellanrum görs också efter sista punkten före nytt ord.

Var ska man sätta kommatecken?

Komma kan utelämnas vid korta satser om sammanhanget är klart ändå, men kan behövas vid långa satser för att underlätta läsningen. Komma sätts ut mellan huvudsatser som samordnas i samma mening, när bindeord som och, eller, men etc. finns utsatt.

Vad heter tecknet på svenska?

Skiljetecken eller interpunktionstecken är sådana skrivtecken som punkt (.), kommatecken (,), parentes (()), kolon (:), semikolon (;) och tankstreck (–), vilka används för att tydliggöra vad som avses i en text genom att skilja olika meningar, satser, satsdelar, ord och dylikt från varandra.

Vad betyder massa punkter?

Svar: Svenska skrivregler rekommenderar följande: tre punkter i rad används för att markera att ett ord eller en mening inte avslutats. ... Däremot görs mellanrum före första punkten, såvida punkterna inte markerar att ett ord är avbrutet. Mellanrum görs också efter sista punkten före nytt ord.