:

Vad ska man göra vid ett astmaanfall?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska man göra vid ett astmaanfall?
  2. Hur tar man astmamedicin?
  3. Hur kan du hjälpa en person under och efter ett astmaanfall?
  4. Hur ta Bricanyl?
  5. Är det farligt att ha astma?
  6. Kan man födas med astma?
  7. Varför får man Ansträngningsastma?
  8. Kan man plötsligt få astma?

Vad ska man göra vid ett astmaanfall?

Läkemedel vid astma Det vanligaste är att du får kombinera kortison och luftrörsvidgande läkemedel, både snabbverkande och långverkande. Du andas in de flesta läkemedlen genom munnen, så kallad inhalering. Du andas in dem med hjälp av inhalatorer. Här kan du läsa mer om läkemedel vid astma.

Hur tar man astmamedicin?

Luftrörsvidgande läkemedel. Luftrörsvidgande läkemedel avbryter muskelkrampen i luftvägarna, att musklerna slappnar av och luftrören vidgas. Då blir det lättare att andas. Nästan alla som har astma använder något läkemedel från denna grupp.

Hur kan du hjälpa en person under och efter ett astmaanfall?

Men om du - eller någon i din närhet - ändå skulle drabbas är det viktigt att hålla sig så lugn som möjligt och inte få panik. Använd i första hand din snabbverkande luftrörsvidgande medicin och dra dig inte för att be andra om hjälp. Lossa eventuellt på åtsittande kläder och drick vatten om du är törstig.

Hur ta Bricanyl?

Andas in genom munnen så djupt och kraftigtsom du kan. Tugga eller bit inte på munstycket. Ta bort Bricanyl Turbuhaler inhalatorn från munnen. Andas sedan ut försiktigt.

Är det farligt att ha astma?

Allvarliga astmaattacker är sällsynta men de kan stegras snabbt och kan i värsta fall vara livshotande. De första tecknen på en attack börjar innan de välkända symtomen på astma gör sig till känna och hindrar dig kanske inte från att göra dina dagliga rutiner.

Kan man födas med astma?

Astma är ärftligt - men i dag drabbas fler av astma av andra orsaker än just ärftlighet. Personer som har allergi mot exempelvis pollen, pälsdjur eller kvalster löper större risk att få astma jämfört med dem som inte är allergiska. Icke-allergisk astma orsakas av något eller några ämnen som irriterar luftvägarna.

Varför får man Ansträngningsastma?

Ansträngningsastma innebär att du får besvär av din astma när du anstränger dig fysiskt, till exempel när du tränar. När du rör dig mycket andas du snabbare och genom munnen, det kan leda till att luftrören blir irriterade och drar ihop sig. Då kan du bli hostig och svårt att andas.

Kan man plötsligt få astma?

Astma är ärftligt - men i dag drabbas fler av astma av andra orsaker än just ärftlighet. Personer som har allergi mot exempelvis pollen, pälsdjur eller kvalster löper större risk att få astma jämfört med dem som inte är allergiska. Icke-allergisk astma orsakas av något eller några ämnen som irriterar luftvägarna.