:

Hur länge ska bets torka?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge ska bets torka?
  2. Varför Betsar man?
  3. Hur länge ska Oljebets torka?
  4. Hur använder man Osmo Hårdvaxolja?
  5. Vad består bets av?
  6. Kan man betsa lackat trä?
  7. Är bets farligt?

Hur länge ska bets torka?

6. Låt betsen torka i minst 3 timmar. 7. Om du vill ha en mörkare ton ska ytan slipas lätt med fint slippapper, torkas ren och därefter kan ytterligare ett lager bets appliceras.

Varför Betsar man?

Betsa trä är ett vackert sätt att färgsätta till exempel en möbel eller träpanel, samtidigt som träets ådring och struktur framhävs. Klarlacka efter betsning så får du en mycket tålig yta. Vill du behålla träets naturliga färg väljer du att enbart lacka.

Hur länge ska Oljebets torka?

Torka bort överskottet i träets fiberriktnig. Låt torka 8-10 timmar i rumstemperatur. Om en mörkare betston önskas kan ytan, då den torkat, behandlas ytterligare en gång. Mattera först ytan lätt med fint slippapper eller stålull 000 och borsta bort slipdammet.

Hur använder man Osmo Hårdvaxolja?

Applicera ett mycket tunt skikt och jämt av Hårdvaxolja med pensel, Snappy eller med Herdins Paint & Stain Pad i träfibrernas längdriktning. Torka bort överskott med trasa och jämna till direkt om överflöd av olja finns, vänta inte. Vänta 4-7 timmar mellan behandlingarna. Låt andra skiktet torka i 8-12 timmar.

Vad består bets av?

Betsning är ytbehandling av trä med vatten- eller spritlösningar av färgämnen, bets. Betsning färgar ytan utan att täcka den; ytstrukturen förblir alltså nästan oförändrad. Tekniken kan användas på träinredning (golv, väggar och tak), men kanske framför allt på möbler.

Kan man betsa lackat trä?

Tidigare målad eller lackad yta i bra skick: Slipa lätt med 240 korns slippapper, detta gör att bets och lack fäster bättre. Avlägsna allt slipdamm när slipningen är klar med en trasa som är fuktad med vatten och låt ytan torka.

Är bets farligt?

Produkten innehåller inga ämnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och användningsförhållanden.