:

Hur räknar man med potenser?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man med potenser?
  2. Hur funkar potenser?
  3. Hur räknar man ut Potensform?
  4. Hur räknar man ut negativa potenser?
  5. Kan man addera potenser?
  6. Hur räknar man ut potenser med bråk?
  7. Hur dividerar man grundpotensform?
  8. Vad betyder negativ exponent?
  9. Hur får man bort en negativ exponent?
  10. Hur gör man när man adderar potenser?

Hur räknar man med potenser?

Det betyder att du ska ta 4 * 4 = 16 En potens består av en bas och en exponent. De tal man multiplicerar med varandra kallas faktorer, i detta fall är det fyrorna. Basen anger den faktor som ska multipliceras medan exponenten talar om hur många faktorer som ska ingå i produkten. Produkten är resultatet av faktorerna.

Hur funkar potenser?

En potens består av en bas och en exponent. Basen är det tal som ska multipliceras med sig självt och exponenten anger hur många gånger basen ska multipliceras. I exemplet här ovanför är därför talet 5 basen och talet 6 är exponenten, vilket vi uttalar som "fem upphöjt till sex".

Hur räknar man ut Potensform?

Om faktorn som står framför tiopotensen dessutom är ett tal som är större än 1 men mindre än 10, till exempel 4 eller 6,57, då säger vi att talet är skrivet i grundpotensform.

Hur räknar man ut negativa potenser?

Då subtraherar man exponenterna; täljarens exponent minus nämnarens. Om nämnarens exponent blir större än täljaren kan talet skrivas med negativ exponent. 4-3 = 1 / 64, och 1 / 64 kan vi beräkna med miniräknare, så vi får att 4 -3 = 1 / 64 = . När man jobbar med tiopotenser blir det lite enklare att räkna.

Kan man addera potenser?

Potenslagarna. Multiplikation av potenser med samma bas är samma sak som att addera expontenterna. Division av potenser med samma bas är detsamma som att subtrahera exponenterna. Detta kallar vi den första respektive den andra potenslagen.

Hur räknar man ut potenser med bråk?

En potens med en exponent som är ett bråk där täljaren inte är 1, t. ex. 82/5, kan skrivas om som en kombination av ett rotuttryck och en potens: 82/5=582 =(58 )2. Exponentens nämnare anger alltså vilken sorts rot det är och täljaren hamnar som en exponent, antingen på basen eller på hela rotuttrycket.

Hur dividerar man grundpotensform?

Precis som man kan skriva en multiplikation av bråk på gemensamt bråkstreck, så kan du plocka isär den. För att lösa det andra bråket använder du reglerna för hur man dividerar potenser med samma bas. Här tar du täljarens exponent minus nämnarens. Använd en av 10-faktorerna för att få koefficienten 10 gånger större.

Vad betyder negativ exponent?

En positiv exponent talar om för oss hur många gånger vi ska multiplicera ett bastal och en negativ exponent berättar hur många gånger vi ska dividera ett bastal.

Hur får man bort en negativ exponent?

Negativa exponenter Om man får ett svar där man har en potens med negativ exponent i nämnaren, kan man helt enkelt flytta potensen upp i täljaren genom att byta förtäcken på exponenten.

Hur gör man när man adderar potenser?

Multiplikation av potenser med samma bas är samma sak som att addera expontenterna. Division av potenser med samma bas är detsamma som att subtrahera exponenterna. Detta kallar vi den första respektive den andra potenslagen.