:

Vad gör Benify?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör Benify?
  2. Vad är belopp på friskvårdsbidrag?
  3. Hur bokför du friskvårdsbidraget?
  4. Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?
  5. När ska friskvårdsbidrag beskattas?

Vad gör Benify?

Det gör att anställda som har tillgång till en Benify-portal via jobbet, och får friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare, kan beställa gymkort, massage och mängder av andra friskvårdstjänster helt digitalt. ... Det fysiska kvittot behöver dock skickas in till Benify så att det kan sparas i enlighet med bokföringslagen.

Vad är belopp på friskvårdsbidrag?

  • Belopp på friskvårdsbidrag. Det finns inget fast belopp på vad du ska få eller inte ska få i friskvårdsbidrag. Detta är upp till arbetsgivaren och vissa erbjuder mer än andra. Som arbetsgivare kan man ge en ersättning för friskvård till sina anställda, men det är bara upp till ett visst belopp som det är skattefritt.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

  • Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.

Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?

  • Friskvårdsbidrag 2020 – allt du behöver veta. Mimmi Rito2019-12-20. Friskvårdsbidraget är en av flera förmåner som du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare. Syftet är att öka kollegornas välmående och företagets attraktionskraft på en arbetsmarknad där konkurrensen om rätt kompetens blir allt tuffare.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

  • Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.