:

När används Pictogram?

Innehållsförteckning:

  1. När används Pictogram?
  2. När kan piktogram med fördel användas och varför?
  3. Vad är Blockord?
  4. På vilket sätt kan bilder symboler och tecken förstärka din kommunikation med andra?
  5. Vilka använder pictogram?
  6. Vad betyder Farosymbolerna?
  7. Hur använder man Bliss?
  8. Vem använder pictogram?
  9. Hur fungerar bilder i kommunikation?

När används Pictogram?

Bilder kan användas för att kommunicera och tydliggöra information i olika sammanhang. I Specialpedagogiska skolmyndighetens webbtjänst pictogram.se finns möjlighet att ladda ner Pictogram för att använda i till exempel kommunikationskartor och olika typer av scheman.

När kan piktogram med fördel användas och varför?

Personer som behöver ett kommunikationssätt på enkel språklig nivå kan få stöd i sin kommunikation med piktogram. Piktogram kan också fungera som ett tydligt stöd för tidsstruktur, minne och lokalisering. Om man behöver ett alternativ till det skrivna språket kan piktogram fylla en funktion.

Vad är Blockord?

De flesta personer som har en måttlig utvecklingsstörning lär sig dock att känna igen och använda sig av ett antal skrivna ord som "blockord". De olika bokstavskombinationerna känns igen som helheter, "ordbilder", utan att bokstäverna läses ihop på vanligt sätt.

På vilket sätt kan bilder symboler och tecken förstärka din kommunikation med andra?

Förutom att bilder används för att kommunicera är de även funktionella som ett kognitivt stöd. Ett kognitivt stöd kan till exempel vara tidsstruktur, minnesstöd och utveckling av begrepp och ordförråd. Bilder kan också användas som komplement till tecken som AKK.

Vilka använder pictogram?

Personer med utvecklingsstörning och andra som har begränsad, eller ingen, förmåga att tala, läsa och skriva får med Pictogram ett språk i bilder. På så sätt får de också tillgång till det skrivna språkets användning som tankestöd, minnesstöd och kommunikationsmedel.

Vad betyder Farosymbolerna?

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skydds- information på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användning. Fram till gäller två märkningssystem parallellt.

Hur använder man Bliss?

Bliss är ett symbolspråk som används av elever som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Grunden består av ett antal grafiska element som sätts samman och bildar symboler. Nya ord och begrepp kan skapas genom att symbolerna kombineras med varandra. ... Bliss är ett språk med en stor vokabulär.

Vem använder pictogram?

Personer med utvecklingsstörning och andra som har begränsad, eller ingen, förmåga att tala, läsa och skriva får med Pictogram ett språk i bilder. På så sätt får de också tillgång till det skrivna språkets användning som tankestöd, minnesstöd och kommunikationsmedel.

Hur fungerar bilder i kommunikation?

Bildkommunikation betyder att man använder bildsymboler som redskap för att uttrycka sig och förstå när kommunikationen med tal eller skrift inte lyckas. Användningen av bilder i kommunikationen förutsätter att personen förstår bilden och sambandet mellan vad den föreställer; med den här bilden kan jag berätta det här.