:

Kan man loda med?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man loda med?
 2. Vad gör flussmedel vid lödning?
 3. Vad är Silverlod?
 4. Vad använder man för material vid lödning?
 5. Vad mäts djup med?
 6. Kan mätas med lod?
 7. När använder man flussmedel?
 8. Vilken temperatur ska man använda vid blyfri lödning?
 9. Vad är mjuklödning?
 10. Vad betyder Mässingsring?

Kan man loda med?

De lod man arbetar med är i allmänhet baserade på tenn och bly. Arbetstemperaturen hos dessa ligger mellan 1øC. Det är lättare att arbeta med mjuklod än med hårdlod, mycket beroende på den lägre arbetstemperaturen. Vid mjuklödning kan du använda såväl lödpenna som lödkolv och gasolbrännare.

Vad gör flussmedel vid lödning?

Flussmedlet tar bort oxidskiktet på metallen för att lodet ska kunna smälta och väta fogytorna. Flussmedlet drar med sig lodet med hjälp av kapillärkraften över hela fogytorna. Beroende på vilka lod som används så finns det olika flussmedel med olika typer av reaktivitet och temperaturintervall/tidsintervall.

Vad är Silverlod?

Silverlod är i smält form mycket tunnflytande och har förmågan att tränga in i en smal spalt. Grundmaterialet och området kring spalten värms till lodets arbetstemperatur. När flussmedlet har verkat tillförs lodet som smälter och kapillärkraften suger in det smälta lodet i spalten.

Vad använder man för material vid lödning?

Legeringar för mjuklod

 • Det vanligaste lödtennet har proportionen 60 % tenn och 40 % bly, så kallat 60/40-tenn eller radio-lödtenn. ...
 • Legeringen 55/45 med något högre smältpunkt förekommer också.
 • För kritiska lödningar ska förhållandet tenn/bly vara precis 63/37, så kallat eutektiskt tenn.

Vad mäts djup med?

Lodning[redigera | redigera wikitext] Lodning kallas de processer med vilka man mäter djupet i hav, sjöar och liknande.

Kan mätas med lod?

Lod för lodrät mätning av väggar. Lodet används tillsammans med murarsnöre och ger snabbt svar på huruvida man har en rak linje eller inte. Lodet används exempelvis vid tapetsering, murning, plattsättning och andra byggnadsarbeten.

När använder man flussmedel?

Flussmedel för mjuklödning av koppar och dess legeringar. Används vid VVS- installationer samt vid plåtarbeten där man inte vill att flussmedlet ska rinna bort. Lödfett i tub för koppar, kopparlegeringar vid VVS arbeten, stål och galvat stål.

Vilken temperatur ska man använda vid blyfri lödning?

Det vanligaste förslaget till ersättare för dagens tenn-bly-blandning är en blandning av silver, koppar och tenn. Den främsta skillnaden mellan materialen är att det blyfria har högre smälttemperatur, 217 grader jämfört med 183 för tenn-bly. En lödfog måste komma upp i 232 grader innan den garanterat smält.

Vad är mjuklödning?

Vid mjuklödning ligger arbetstemperaturen under 450 oC. Processen används vid lödning av koppar och dess legeringar, zink, stål samt aluminium och dess legeringar; vanligen används tennlod. ... Vid lödning används ofta en gaslåga med acetylen eller gasol som de vanligaste bränngaserna.

Vad betyder Mässingsring?

Mässing, eller gulmetall, är en icke-magnetisk kopparlegering, där koppar är legerat med zink. Det kan förekomma fler legeringsämnen. Mässing kallades förr ibland för fattigmansguld.