:

Vad kan man göra som biolog?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man göra som biolog?
 2. Hur blir man en biolog?
 3. Hur lång utbildning biologi?
 4. Hur mycket tjänar en biolog?
 5. Vad gör man när man är marinbiolog?
 6. Vad gör en molekylärbiolog?
 7. Vad gör en Neurobiolog?
 8. Vilka kurser behöver man för att bli biolog?
 9. Hur lång utbildning marinbiologi?

Vad kan man göra som biolog?

Exempel på vad en biolog kan arbeta med:

 • Natur- och vattenvård.
 • Bevarandeprojekt och biologisk mångfald.
 • Samhällsplanering.
 • Kartläggning av miljögifter.
 • Inventeringar av växter och djur.
 • Miljökontroll och miljöanpassning.
 • Skogs- och växtskydd.
 • Restaurering av land- och vattenmiljöer.

Hur blir man en biolog?

Du bör vara intresserad av naturvetenskapliga ämnen och det kräver en eftergymnasial utbildning för att bli biolog. Som biolog kan du arbeta inom områden som miljöskydd och naturvård med planering, rådgivning, utredning och tillsyn i offentlig sektor (kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter).

Hur lång utbildning biologi?

Hur lång är utbildningen? De flesta biologer har en utbildning som är längre än 3 år (73 %) och 22 procent är forskarutbildade Inriktningar är exempelvis botanik, genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, toxikologi och zoologi. Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på biologi på www.studera.nu.

Hur mycket tjänar en biolog?

36 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör man när man är marinbiolog?

Med marinbiologi avses egentligen miljön i saltvatten och för sötvattensmiljön används ordet limnologi. Som marinbiolog kan man specialisera sig på den ena miljön eller jobba inom båda. De flesta marinbiologer jobbar inom kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag.

Vad gör en molekylärbiolog?

Kunskaper inom molekylärbiologi är viktiga för att anta utmaningar inom alltifrån växtförädling och medicin till nanoteknologi. Som molekylärbiolog kan du till exempel arbeta med utveckling och framtagning av läkemedel samt göra statistiska analyser av biologisk data.

Vad gör en Neurobiolog?

Neurobiologi är ett specialområde inom biologi och neurobiologer tillhör därför naturvetare. Neurobiologer undersöker hjärnans uppbyggnad och funktion, på mer eller mindre detaljnivå, och studerar hur olika celler i hjärnan ger uppkomst till olika funktioner och hur olika delar av nervsystemet interagerar med varandra.

Vilka kurser behöver man för att bli biolog?

Viktiga grundläggande biologiska kurser är cellbiologi, mikrobiologi, fysiologi, genetik, botanik, zoologi och ekologi. De flesta biologer läser också minst en termin kemi, matematik och statistik samt kanske ytterligare något ämne såsom geovetenskap, kommunikation eller ekonomi.

Hur lång utbildning marinbiologi?

Flera kurser går på sommaren vilket gör att programmet kan läsas på 2,5 år.