:

Hur använder man en förbränningstoalett?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man en förbränningstoalett?
  2. Hur tömmer man Cinderella?
  3. Hur mycket ström drar Cinderella Comfort?
  4. Hur lång tid tar en Förbränningstoalett?
  5. Kan man kissa i Cinderella toalett?
  6. Vad kostar det att använda en Förbränningstoalett?
  7. Hur ofta tömma förbränningstoalett?

Hur använder man en förbränningstoalett?

Hur fungerar det Den vanligaste typen av förbränningstoalett spolas inte med vatten. Istället används en påse vid varje besök. När man spolar ramlar påsen med innehåll ner till förbränningskammaren som finns i själva toaletten. Därefter sker förbränning.

Hur tömmer man Cinderella?

Montera tillbaks frontluckan. Cinderella indikerar att det är dags för tömning av askskålen genom att gul och röd lampa växelvis blinkar samt avger 10 pip då locket öppnas. Toaletten kan fortsatt användas men låses efter ytterligare ett antal besök. Då lyser gul och röd lampa med fast sken kombinerat med upprepade pip.

Hur mycket ström drar Cinderella Comfort?

Lägst energiförbrukning hade Cinderella Comfort med 1,41 kWh följt av Incinolett med 1,42 kWh. Högst energiförbrukning hade Separett Cindi med 1,90 kWh. Cinderella Comfort och de båda Separett-toaletterna klarade fullständig förbränning till restaska som vägde ca 48 g. Snabbast var Cinderella Comfort med 132 minuter.

Hur lång tid tar en Förbränningstoalett?

Vid ”spolning” ramlar toalettavfallet ned till förbränningskammaren som ligger i själva toaletten. Sedan sker förbränning under ca 60-70 minuter. Toaletten kan användas och spolas under tiden. Olika typer av förbränningstoaletter installeras på olika sätt och det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar.

Kan man kissa i Cinderella toalett?

Ja, det ska inte vara några problem att kissa i förbränningstoaletten. Du gör på samma sätt som när du gör nummer två. Urinen kommer att förångas av värmen som uppstår i förbränningsdelen av toaletten.

Vad kostar det att använda en Förbränningstoalett?

Det beror på modell. En Cindi förbränningstoalett kostar allt från 0.30 till 1.70 kronor per besök. Du får räkna med att den drar mellan 0.4 kWh till 1.7 kWh per användningstillfälle.

Hur ofta tömma förbränningstoalett?

Ca en gång per år ska förbränningsprocessen köras med bara vatten för att rengöra katalysatorn. Om man har en förbränningstoalett som drivs av gasol måste man se till att byta gasolflaska i tid. Askan töms regelbundet (hur ofta beror på hur mycket toaletten används) och kan spridas i trädgården.