:

Varför översvämmar Nilen?

Innehållsförteckning:

  1. Varför översvämmar Nilen?
  2. Kan ses från Nilen?
  3. Kan ha bott vid Nilen?
  4. Vad odlas vid Nilen?
  5. Hur lång är floden Nilen?
  6. Varför växte Högkulturer med stora städer fram?
  7. Vad upptäckte människorna längs Nilen?
  8. Vilka djur finns i Nilen?
  9. Var är Nilens källa?
  10. Hur utvecklades Nilen?

Varför översvämmar Nilen?

Nilen har skurit en djup klyfta i den egyptiska ökenplatån och under årtusendenas gång avsatt ett tjockt lager mörkt slam. Vid Medelhavskusten breder flodens armar ut sig i ett vidsträckt delta. Under forntiden när floden var oreglerad svämmade den över med 7–8 meter varje år och nytt näringsrikt slam avsattes.

Kan ses från Nilen?

Nilen är omkring 6 670 kilometer lång och dess källa ligger cirka 1200 meter över havet. Avrinningsområdet är ungefär kvadratkilometer, vilket motsvarar ungefär 10 procent av Afrikas yta.

Kan ha bott vid Nilen?

Den börjar vid Victoriasjön som gränsar till tre länder: Tanzania, Uganda och Kenya och den rinner ut i Medelhavet i norr, men det vet inte Masika och hennes bror. De vet bara att det är Nilen som gör att de kan bo här i Kemet som de kallar det land som nu heter Egypten. Kemet betyder svart land.

Vad odlas vid Nilen?

Vid farmen i Ismailia finns det en källa som vattnet tas ifrån, medan de andra farmerna använder sig av Nilens vatten. Sommartid odlar han antingen bomull eller majs på veteåkrarna. Majsen skördas då i oktober. Jamal har planer att utöka verksamheten med nya grödor och förnya sina fiskodlingar.

Hur lång är floden Nilen?

6 693 km Nile/Length

Varför växte Högkulturer med stora städer fram?

Överproduktion av mat och en utvecklad arbetsfördelning hantverk och handel. En viktig förutsättning för detta var tillgången till stora vattendrag som kunde användas för både odling och transporter. De första högkulturerna uppstod därmed i bördiga områden längs med stora floder. De kallas därför ofta för flodkulturer.

Vad upptäckte människorna längs Nilen?

I forntidens Egypten uppstod världens mest långlivade högkultur längst med Nilen. Nildalens bördiga jord lockade tidigt människor att bosätta sig. Flodens vatten kunde användas både till transport och bevattning. Vattnet förde dessutom med sig slam som gjorde jorden bördigare.

Vilka djur finns i Nilen?

Nilen är även hem åt flera intressanta djur och växter. Den mest berömda av dem alla är självklart nilkrokodilen som beundrades av egyptierna för flera tusen år sedan. Dubbeltemplet i Kom Ombo är bland annat dedikerat till krokodilguden Sobek och här hittades inte mindre än 300 mumifierade krokodiler.

Var är Nilens källa?

Blå Nilen Vita NilenAtbara Nile/Sources

Hur utvecklades Nilen?

Under forntiden uppstod ett mäktigt rike längs Nilen Nildalens bördiga jord lockade tidigt människor att bosätta sig. Flodens vatten kunde användas både till transport och bevattning. Vattnet förde dessutom med sig slam som gjorde jorden bördigare.