:

Hur använder man en grästrimmer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man en grästrimmer?
  2. Hur använder man en hårtrimmer?
  3. Vad gör en trimmer?
  4. Hur fungerar en röjsåg?
  5. Vad har du för skyddsutrustning när du jobbar med en grästrimmer?

Hur använder man en grästrimmer?

Ta hand om trimmertråden så håller den längre. - Allt som inte är gräs sliter enormt mycket på tråden, så när du trimmar mot en plattsättning eller stenmur naggas tråden eller kniven lite hela tiden. Använd gärna en grästrimmer med buskskydd så att du inte kommer för nära. Trimmertråd är för övrigt en färskvara.

Hur använder man en hårtrimmer?

Ställ in hårtrimmern på en längre längd än vad du egentligen tänkt dig (detta för att du inte ska råka klippa för kort direkt). Börja med att trimma håret på sidorna, därefter bak på huvudet. Lämna håret på toppen, som du kanske vill ha i en längre längd. Avsluta varje drag genom att vinkla hårtrimmern uppåt.

Vad gör en trimmer?

Trimmer är ett lånord från engelskan och avser ett klippningsverktyg (klippningsapparat/trimsax). De flesta är elektriska, men det finns även mekaniska. Ordet trimmer har belägg i svenskan från 1909, och då som fackterm för en maskin som hyvlar kanter inom exempelvis träindustrin.

Hur fungerar en röjsåg?

Röjsåg är en typ av motorsåg som har en roterande sågklinga på ett riggrör i stället för en sågkedja på ett sågsvärd. Klingan är förbunden med sågens motor (oftast tvåtaktsmotor) med en axel genom riggröret. Sågen bärs i en särskild sele och används främst vid röjning av sly i skogsbruket.

Vad har du för skyddsutrustning när du jobbar med en grästrimmer?

Arbetsmiljöverkets nya tolkning: Här finns till exempel krav på tillräckliga kunskaper och skydd mot utkast. Om röjsågen istället förses med någon typ av metallklinga eller metallskärverktyg, så gäller AFS 2012:1. Då betraktas maskinen som en röjsåg och krav på, bland annat, skyddsskor gäller.