:

Hur Swipar man på iPhone 11?

Innehållsförteckning:

 1. Hur Swipar man på iPhone 11?
 2. Hur använder man iPhone 12?
 3. Hur använder man kameran på iPhone 11?
 4. Hur dubbelklickar man på iPhone 12?
 5. Vad ersätter hemknappen på iPhone 11?
 6. Hur låser man en iPhone 12?
 7. Hur stänga app iPhone 12?
 8. Kan inte starta ny iPhone?

Hur Swipar man på iPhone 11?

Växla mellan appar på en iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Svep uppåt från nederkanten till mitten av skärmen och håll ned tills du ser Appväxlaren.
 2. Svep till vänster eller höger för att hitta appen som du vill använda.
 3. Tryck på appen.

Hur använder man iPhone 12?

Hur man sätter en iPhone 12, 11 eller X i DFU-läge Tryck på och släpp snabbt upp volym upp-knappen, tryck sedan på och släpp snabbt upp volym ned-knappen. Håll sidoknappen (strömbrytaren) intryckt tills skärmen blir svart.

Hur använder man kameran på iPhone 11?

När du öppnar appen Kamera visas standardbildläget. Tryck på slutarknappen för att ta en bild. Tryck sedan på pilen för att ställa in alternativ, såsom blixt, Live Photos, timer med mera. Om du vill skapa en QuickTake-video behöver du bara trycka på och hålla ned slutarknappen .

Hur dubbelklickar man på iPhone 12?

På en iPhone med Face ID: Svep uppåt från skärmens nederkant och pausa i mitten av skärmen. På en iPhone med hemknapp: Dubbelklicka på hemknappen.

Vad ersätter hemknappen på iPhone 11?

Hemknappen har ersatts med nya sätt att navigera för att skapa en sammanhängande yta.

Hur låser man en iPhone 12?

På en iPhone med hemknapp trycker du på hemknappen med fingret som du använde när du registrerade Touch ID. Du låser iPhone igen genom att trycka på sidoknappen eller vilo-/väckningsknappen (beroende på modell). iPhone låses automatiskt om du inte rör skärmen på ca en minut.

Hur stänga app iPhone 12?

Så här stänger du en app

 1. Svep uppåt från hemskärmens nedre kant och pausa i mitten av skärmen.
 2. Svep till höger eller vänster för att leta reda på appen som du vill stänga.
 3. Svep uppåt på appens förhandsvisning för att stänga den.

Kan inte starta ny iPhone?

Håll ned sidoknappen och volymsänkningsknappen samtidigt tills du ser Apple-logon. Om din telefon inte slås på följer du dessa steg för att kontrollera din hårdvara och ladda din telefon. Du kan behöva ladda i upp till en timma. Om din telefon fortfarande inte går att slå på kontaktar du Apple-supporten.