:

Hur använder man en gasbrännare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använder man en gasbrännare?
 2. Hur funkar en brännare?
 3. Hur startar man en gasolbrännare?
 4. Hur startar man en brännare?
 5. Hur tända Gaskök?
 6. Vad ska man tänka på när man använder ett stormkök?
 7. Hur startar man gasolgrill?
 8. Hur startar man en Landmann gasolgrill?

Hur använder man en gasbrännare?

Gasbrännare

 1. Enkelt att justera effekten (dvs. värmen) med reglaget på brännaren.
 2. Snabb uppvärmning av tex. vatten vid full effekt.
 3. Ingen vätska att hantera, du monterar bara av brännaren från behållaren när du är klar.
 4. Sotar inget.
 5. Inget spill.

Hur funkar en brännare?

Gasen består vanligtvis av metangas eller gasol (blandning av propan och butan). Gasen blandas med luft vid luftintaget, och denna blandning förbränns vid toppen av brännaren. ... Luftandelen bestämmer vilken sorts låga du får, och mängden gas bestämmer hur hög lågan blir.

Hur startar man en gasolbrännare?

För att starta din brännare ser du först till att öppna flaskventilen på din gasolflaska. Skruva sedan upp brännarens reglage till max och tänd brännaren. Justera lågan till önskad effekt. Kontrollera att lågorna brinner jämt och fint.

Hur startar man en brännare?

Tända och släcka brännare

 1. Öppna ventilen på gasolflaskan.
 2. Tänd en tändsticka.
 3. Öppna ventilen på brännaren.
 4. För tändstickan mot brännarens mynning.
 5. Stäng ventilen på gasolflaslan.
 6. Stäng ventilen på brännaren.

Hur tända Gaskök?

Det är enkelt att tända ett gasolkök eller en gasolgrill. I många fall behöver man bara koppla in gasolen, vrida på den och trycka på en knapp så tänds det automatiskt. I andra fall kan man behöva tända med en tändsticka. Det är dock klokt att tänka på att man inte har vridit på gasen allt för mycket när man ska tända.

Vad ska man tänka på när man använder ett stormkök?

Säkerhetsregler

 1. Ha ett stadigt, plant och säkert underlag för stormköket.
 2. Placera det på en plats där det inte finns något som är lättantändligt i närheten.
 3. Dvs. ...
 4. Se till att det finns släckutrustning i närheten Vattenhink, Filt eller andsläckare.

Hur startar man gasolgrill?

Så här förbereder du gasolgrillen på bästa sätt:

 1. Öppna först locket och sedan gasolflaskans ventil.
 2. Vrid det främre/första reglaget till högsta läget och vänta i två-tre sekunder så att det hinner samlas gasol i tändkammaren.
 3. Tryck därefter på tändknappen. ...
 4. Stäng locket och låt grillen värmas upp till önskad temperatur.

Hur startar man en Landmann gasolgrill?

Tända gasolgrillen – steg för steg Anslut tryckregulatorn till gasolflaskan. Vrid på gasolen fullt, därefter backa ett kvarts varv. Starta en av brännarna genom att trycka in kontrollvredet och vrida det moturs till max-läge, tryck samtidigt på tändarknappen. Ett tickande ljud hörs och brännaren tänds.