:

Hur skriver man citat i löpande text?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man citat i löpande text?
 2. Vad är ett citat för något?
 3. Hur refererar man till ett citat?
 4. Hur skriver man citat från intervju?
 5. Hur kortar man av ett citat?
 6. Hur skriver man citat i PM?
 7. Hur långa citat får man ha?
 8. Hur ska ett citat se ut?
 9. Hur gör man citattecken på datorn?
 10. Hur hänvisar man till en uppsats?

Hur skriver man citat i löpande text?

Du ska återge varje tecken just som det står i originalet. Däremot finns det inga regler för hur mycket eller hur litet du får citera: ett ord, en mening, ett helt stycke eller flera stycken. Antingen väver du in citatet i din text eller så gör du ett blockcitat. Kom ihåg att ange sidan i verket när du citerar.

Vad är ett citat för något?

Att citera innebär att ordagrant återge vad någon har skrivit eller sagt.

Hur refererar man till ett citat?

Du måste alltså markera att du använder någon annans text; alltså något som någon annan har skrivit i din text använder du dig av källhänvisning. Det gör du genom att avsluta citatet med parentes följt av efternamn på den som skrivit och årtal då texten skrivits och avslutar källhänvisningen med en slutparentes.

Hur skriver man citat från intervju?

ett citat ur någon intervju – markera då detta med citationstecken eller kursivera. Intervjusvar och andra direkta citat kan man skriva ner så som de sägs, men det ska framgå att det är ett citat. Tänk på stavningen! Använd stavningsprogram på datorn om du är osäker – eller (faktiskt ännu bättre!)

Hur kortar man av ett citat?

Om du behöver korta ner citatet markerar du avbrottet med tre punkter. Observera att det ska vara mellanslag både före och efter de tre punkterna.

Hur skriver man citat i PM?

Det är naturligtvis viktigt att citat är ordagranna och att källorna anges korrekt. Sidhänvisning ska alltid finnas med vid direkta citat eftersom läsaren lätt ska kunna kontrollera citatet eller det ursprungliga sammanhanget.

Hur långa citat får man ha?

Återigen finns avseende citaträtten inte heller någon exakt gräns för hur långa citat får vara, men i praxis har en tumregel om att citatet/citaten inte får utgöra mer än 20% av hela din egen text (bok) ställts upp. Hur mycket du får citera avgörs också av syftet och lämpligheten med citat i den aktuella texten.

Hur ska ett citat se ut?

Korta citat innehåller färre än 40 ord. Vid korta citat skriver du citattecken ("...") runt orden du citerar och citatet införlivas i den löpande texten. Inkludera sidnummer i textciteringen.

Hur gör man citattecken på datorn?

Typografiska (sneda) citattecken

 1. Linux: Tryck på tangenterna AltGr+B samtidigt för dubbelt typografiskt citattecken (”). AltGr+shift+B ger enkelt ('). ...
 2. Macintosh: Tryck på tangenterna alternativ+skift+M, eller alternativ+skift+2.
 3. Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 0148 på det numeriska tangentbordet.

Hur hänvisar man till en uppsats?

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på uppsatsen (Kandidat- eller magisteruppsats). Utgivare.