:

Kan ammoniumnitrat explodera?

Innehållsförteckning:

  1. Kan ammoniumnitrat explodera?
  2. Vad innehåller bomb?
  3. Vad är explosivt?
  4. Vad är Emulsionssprängämne?
  5. Hur framställer man ammoniumnitrat?
  6. Hur tillverkas bomber?
  7. Hur sprängs en bomb?
  8. Vad innehåller brandbomber?
  9. Kan vara explosiv?
  10. Vad är mest explosivt?

Kan ammoniumnitrat explodera?

Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel baserade på ammoniumnitrat. Genom åren har det skett flera explosionsolyckor med ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat är i sig självt inget sprängämne men kan explodera om det utsätts för kraftig upphettning, särskilt om det sker unde...

Vad innehåller bomb?

I atombomben sker frigörelsen av energi genom klyvning (fission) av tunga atomkärnor, till exempel uran och plutonium. Den andra bomben är vätebomben, eller termonukleär bomb. I vätebomben sker frigörelsen av energi genom en sammanslagning (fusion) av lätta atomkärnor, till exempel isotoper av väte.

Vad är explosivt?

Ett sprängämne är ett explosivämne eller en blandning av ämnen som vid antändning sönderfaller mycket hastigt, varvid heta gaser utvecklas. ... Tekniskt är ett sprängämne ett explosivt ämne som detonerar med hög energi och effekt.

Vad är Emulsionssprängämne?

Emulsionssprängämne består av högkoncentrerad nitratlösning som är finfördelad i olja och/eller vax. Vid sprängning reagerar oljan och/eller vaxet som bränsle medan nitratlösningen levererar syret till reaktionen.

Hur framställer man ammoniumnitrat?

Framställning. Kommersiellt tillverkad ammoniumnitrat framställs genom att leda ammoniak-gas (NH3) genom koncentrerad salpetersyra (HNO3). Reaktionen är häftig och exoterm och kräver mycket kylning.

Hur tillverkas bomber?

I princip så blandar du ammoniumnitrat (konstgödsel) med dieselolja och så blir det ett sprängämne. Men det beror också på vad det är för typ av konstgödsel. Här i Sverige måste man blanda ut med ett annat ämne, eftersom vi tillsätter kalk i gödslet för att det ska lämpa sig mindre för sprängningar.

Hur sprängs en bomb?

En bomb är vanligen någon form av behållare fylld med sprängämne som bringas att explodera av en tändanordning. Explosionen briserar behållaren vilket skapar en tryckvåg och splitter vilket är menat att orsaka förstörelse där den sprängs.

Vad innehåller brandbomber?

En brandbomb är ett allmänt namn på ammunition vars syfte är att orsaka en kraftig brand. Det finns flera olika typer av brandbomber. Behållare med bränsle som antänds, till exempel molotovcocktailar, är de enklaste. Bomber med fosfor och napalm är självantändande.

Kan vara explosiv?

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska artiklar. De vanligaste pyrotekniska artiklarna är fyrverkerier och pyroteknisk utrustning för fordon (PU). Explosiva varor används i en mängd olika sammanhang.

Vad är mest explosivt?

Övre och undre brännbarhetsgräns Varje gas har en övre brännbarhetsgräns (UFL, upper flamable limit) och en undre brännbarhetsgräns (LFL, lower flamable limit). ... Vid en viss koncentration av gasen uppnås en idealisk blandning av luft och gas vilket ger maximal tryckökning (största explosionen).