:

Hur skriver man referenslista enligt APA?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man referenslista enligt APA?
 2. Hur referera till hemsida APA?
 3. Hur refererar man till Socialstyrelsen enligt APA?
 4. Vad är skillnaden mellan APA och Harvard?
 5. Hur refererar man till 1177 apa?
 6. Hur refererar man till en föreläsning apa?
 7. Hur refererar man till Fass enligt apa?
 8. Hur refererar man till 1177 enligt apa?
 9. Hur refererar man till Dubbelnamn?
 10. Vilket referenssystem?

Hur skriver man referenslista enligt APA?

I referenslistan skriver man ut upp till 20 författare. Om författarna är 21 eller fler anges de 19 första samt den sista (se exempel för artiklar). Observera att ordningsföljden för författarna ska vara densamma i referensen som i källan. Om publikationsår saknas anges istället (u.å) för "utan år".

Hur referera till hemsida APA?

Webbplatser

 1. Finns det en författare till webbsidan skall denna anges.
 2. Finns det inte någon författare angiven men står en tydligt angiven organisation bakom webbplatsen, anges organisationen som författare.
 3. Ange datum så specifikt som möjligt, t ex År-dag-månad, År-månad, eller bara År.

Hur refererar man till Socialstyrelsen enligt APA?

I löpande text anges författaruppgifter och årtal på samma sätt som för tryckta källor, däremot ska inte Internetadressen (URL) anges i den löpande texten utan endast i referenslistan. … (Gunnarsson, 2006). … (Socialstyrelsen, 2007).

Vad är skillnaden mellan APA och Harvard?

Olika referensstilar - guider Harvard kallas även författare-år-stilen. APA är en särskild variant av Harvardstilen. Vancouver, referenser i texten anges med en siffra inom parentes, används ofta inom medicin och biomedicin. Oxford är en refereringsstil där man anger referensen i text med fotnot.

Hur refererar man till 1177 apa?

Ofta kan innehållsförteckningen i denna typ av böcker hjälpa dig att reda ut bokens struktur:

 1. Referens till källförteckning: Arman, M. ...
 2. Texthänvisning: (Arman 2015, ss. ...
 3. 1177. 1177 Vårdguiden (2015). ...
 4. FASS. FASS (2013). ...
 5. Rikshandboken i Barnhälsovård. Rikshandboken i Barnhälsovård (2016). ...
 6. Vårdhandboken. Vårdhandboken (2017).

Hur refererar man till en föreläsning apa?

Till personlig kommunikation förs material som inte går att återfinna via formella kanaler; brev, e-brev, intervjuer, telefonsamtal, föreläsningar, föreläsningsanteckningar och liknande. Dessa ska därför inte anges i referenslistan men dock i den löpande texten.

Hur refererar man till Fass enligt apa?

Ofta kan innehållsförteckningen i denna typ av böcker hjälpa dig att reda ut bokens struktur:

 1. Referens till källförteckning: Arman, M. ...
 2. Texthänvisning: (Arman 2015, ss. ...
 3. 1177. 1177 Vårdguiden (2015). ...
 4. FASS. FASS (2013). ...
 5. Rikshandboken i Barnhälsovård. Rikshandboken i Barnhälsovård (2016). ...
 6. Vårdhandboken. Vårdhandboken (2017).

Hur refererar man till 1177 enligt apa?

Ofta kan innehållsförteckningen i denna typ av böcker hjälpa dig att reda ut bokens struktur:

 1. Referens till källförteckning: Arman, M. ...
 2. Texthänvisning: (Arman 2015, ss. ...
 3. 1177. 1177 Vårdguiden (2015). ...
 4. FASS. FASS (2013). ...
 5. Rikshandboken i Barnhälsovård. Rikshandboken i Barnhälsovård (2016). ...
 6. Vårdhandboken. Vårdhandboken (2017).

Hur refererar man till Dubbelnamn?

För att referera till flera författare med samma efternamn i samma stycke och kunna särskilja dem, skriver man alltid ut initialerna på den första författaren i texten oavsett om årtalen i sig skiljer sig åt. I referenslistan listas de i alfabetisk ordning efter den första författarens första initialer.

Vilket referenssystem?

Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford). Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en första kort information om källan och en mer utförlig information ges i en referenslista i slutet av din text.