:

Finns på Cykelhjulet?

Innehållsförteckning:

  1. Finns på Cykelhjulet?
  2. Hur bygger man ett cykelhjul?
  3. Vilken Ekernyckel?
  4. Kan man riktar ett cykelhjul?
  5. Vad menas med ekrar?

Finns på Cykelhjulet?

Ett cykelnav består av navflänsar och lager. För bakhjulets del finns även en frihjulsmekanism och för navväxlade cyklar även planetväxel och oftast även fotbroms. Navflänsen fungerar som ett ankare för ekrarna, som i sin tur drar i fälgen. Flänsarna bör vara av kallsmidd aluminium, för bästa styrka och hållbarhet.

Hur bygger man ett cykelhjul?

Så byter du ekrar på din cykel

  1. Demontera hjulet. Det första du måste göra är att lossa hjulet från ramen. ...
  2. Ta bort den gamla ekern. Nästa steg är att ta bort den gamla ekern från fälgen. ...
  3. Sätt dit en ny nippel. ...
  4. Montera den nya ekern. ...
  5. Justera ekerspänningen.

Vilken Ekernyckel?

För att hitta rätt ekernyckel är det nödvändigt att veta bredden på nipplarna på det hjul som ska riktas. Nipplarna mäts enkalst med skutmått där käkarna ska ligga helt plant mot nippelns sidor. Se bilden. När skutmåttets käkar ligger plant, avläses avståndet på skutmåttet.

Kan man riktar ett cykelhjul?

För att rikta ditt cykelhjul på ett enkelt och korrekt sätt, rekommenderar vi att du använder dig av ett riktställ och en ekernyckel som passar ditt hjul. ... Börja med att fästa hjulet på ditt riktställ. 2. Snurra därefter på hjulet för att kontrollera var fälgen behöver riktas upp, åt vilket håll och hur mycket.

Vad menas med ekrar?

Eker, (eg. ekpinne) stav- eller trådformad hjuldel som förbinder navet med fälgen.