:

Hur används bindestreck och?

Innehållsförteckning:

 1. Hur används bindestreck och?
 2. När ska tankstreck användas?
 3. När används i meningar?
 4. Kan ha bindestreck rad?
 5. Hur man avstavar?
 6. Vad är ett pratminus Talstreck och när använder man det?
 7. Vilka är de vanligaste skiljetecken vi använder i språket?
 8. Hur man skriver en mening på svenska?
 9. Vad betyder ett bindestreck?

Hur används bindestreck och?

Bindestreck används till exempel vid sammansättning av två likvärdiga led (gul-blå), vid tillfälliga sammansättningar eller vid sammansättningar där ett av leden är en förkortning (tv-profil). Bindestreck kan även användas för att markera att flera ord i ett uttryck hör samman: "det-var-det-jag-sa-minen".

När ska tankstreck användas?

I svenskan använder vi det kortare bindestrecket (-) och det längre tankstrecket (–) till olika saker. Medan bindestrecket är till för att binda ihop ord, så ska tankstrecket visa på förhållandet mellan två enskilda ord eller siffror. Bindestreck visar orddelar i till exempel avstavningar och vissa sammansättningar.

När används i meningar?

Citationstecken används kring ord och meningar framför allt för att markera att dessa kommer från en annan person eller källa (du behöver inte citera då det rör sig om välbekanta fraser eller ordspråk). Citationstecken finns i två varianter: 1) ”Ord som citeras”, 2) ››Ord som citeras‹‹.

Kan ha bindestreck rad?

När man avstavar ett ord i slutet av en rad använder man alltid bindestreck. Sammansatta ord skriver man oftast utan bindestreck men ibland behövs det ett bindestreck för att sammansättningen ska synas tydligare.

Hur man avstavar?

Sammansatta ord avstavar man i de ord som de består av, till exempel melodi-festival, naken-chock, avund-sjuka. På så vis blir orden lätta att förstå, trots att de hamnar på olika rader i texten. Ord som stopplikt, där det egentligen finns tre stycken p på rad, ska avstavas så att alla konsonanterna syns: stopp-plikt.

Vad är ett pratminus Talstreck och när använder man det?

För att markera repliker Oftast markeras repliker och citat med tankstreck, därav benämningarna pratminus och talstreck. Det är det vanligaste sättet att skriva ut repliker på i journalistiska och skönlitterära texter. I andra fall kan man även använda citattecken.

Vilka är de vanligaste skiljetecken vi använder i språket?

 • KOMMA.
 • PUNKT.
 • FRÅGETECKEN.
 • UTROPSTECKEN.
 • KOLON.
 • SEMIKOLON.
 • CITATTECKEN.
 • BINDESTRECK (DIVIS)

Hur man skriver en mening på svenska?

Man visar var en mening börjar genom att skriva det första ordet i meningen med stor bokstav. Sedan visar man var meningen slutar med en punkt, frågetecken eller utropstecken efter sista ordet. Om man inte visar var en mening börjar och slutar, kan tankar och idéer bli hopblandade i en enda röra.

Vad betyder ett bindestreck?

I svenskan används bindestreck bl. a. vid avstavning, för underförstådda orddelar, i tillfälliga sammansättningar och i sammansättningar med bokstav, bokstavsgrupp, siffra, tal och förkortning. Man skriver alltså g-klav, 2010-talet, 80-procentig, kabel-tv-nät, EU-ordförandeskap, Hb-värde.