:

Hur Källhänvisa bild?

Innehållsförteckning:

 1. Hur Källhänvisa bild?
 2. Vad är skillnaden mellan en källhänvisning och en källförteckning?
 3. Hur skriva referenser?
 4. Hur refererar man till en bok?
 5. Hur refererar man till bilder Harvard?

Hur Källhänvisa bild?

I figurförteckningen eller referenslistan anger du:

 1. Upphovspersonen till illustrationen.
 2. Källans utgivningsår.
 3. Illustrationens titel.
 4. Vilken sorts illustration det är, t ex [fotografi]
 5. Ordet I: följt av referens till källan, t ex upphovsperson, titel, förlagsort och förlag.

Vad är skillnaden mellan en källhänvisning och en källförteckning?

I hänvisningarna behöver du inte lämna fullständiga uppgifter om källan, det räcker med författare, årtal och sida. I källförteckningen däremot lämnar du fullständiga uppgifter om källan. Två av de vanligaste metoderna för källhänvisning är Harvard och Oxford.

Hur skriva referenser?

Ange referens Huvudsaken är att det klart och tydligt framgår vad i texten som är hämtat från dina källor och vad som är dina egna resonemang eller resultat. Referenser ska både sättas ut i den löpande texten i form av källhänvisningar och finnas i en referenslista i slutet av texten.

Hur refererar man till en bok?

Rapporter anges på liknande sätt som böcker fast med en möjlighet att ange rapportseriens namn och nummer om sådana uppgifter finns. Serienamn och nummer brukar oftast hittas på publikationens fram- eller baksida eller på titelsidan inuti rapporten. Om du inte hittar sådana uppgifter utelämnas de.

Hur refererar man till bilder Harvard?

 1. Efternamn, initial. (Årtal). Titel : ev undertitel. Utgivningsort: Förlag.
 2. Efternamn, initial.. ( Årtal). Titel [Fotografi]. URL [Datum för då illustrationen hämtades]
 3. Organisation (Årtal eller u.å.) Titel : undertitel [fotografi]. Tillgänglig: Databasens namn.