:

Hur pratar man med Siri?

Innehållsförteckning:

  1. Hur pratar man med Siri?
  2. Hur frågar jag Siri?
  3. Hur hittar jag Siri på min iPhone?
  4. Hur skickar man sms med Siri?
  5. Kan man ta bort Siri från iPhone?

Hur pratar man med Siri?

För att lägga till uppgifter med Siri, så behöver du bara kalla på Siri och använda naturligt språk för att lägga till uppgifter. Du kan använda några olika meningar för att se till att Siri förstår vad du vill: Lägg till [uppgiftsnamn] i Todoist. Lägg till uppgiften [uppgiftsnamn] i Todoist.

Hur frågar jag Siri?

På de flesta Apple-enheter kan du använda Siri med handsfree bara genom att inleda din begäran med ”Hej Siri”. Eller genom att helt enkelt trycka på en knapp.

Hur hittar jag Siri på min iPhone?

Öppna Inställningar > Hjälpmedel > Siri och aktivera Skriv till Siri. När du vill göra något aktiverar du Siri. Använd sedan tangentbordet och textfältet till att ställa en fråga eller be Siri att utföra en åtgärd åt dig.

Hur skickar man sms med Siri?

Siri fixar biffen

  1. Starta Siri. Antingen genom att säga ”Hej Siri” eller genom att trycka på hemknappen två gånger.
  2. Berätta att du vill skicka ett meddelande och till vem.
  3. Berätta vad du vill att det ska stå i meddelandet.
  4. Skicka iväg meddelandet.
BE

Kan man ta bort Siri från iPhone?

Öppna Inställningar > Siri och sökning och gör något av följande: Förhindra att Siri svarar på röstkommandot ”Hej Siri”: Stäng av Lyssna efter ”Hej Siri”.