:

Vilka faktorer påverkar hastigheten i en kemisk reaktion?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka faktorer påverkar hastigheten i en kemisk reaktion?
 2. Hur kan man påverka en kemisk reaktion?
 3. Hur räknar man ut Aktiveringsenergin?
 4. Hur ändras temperaturen vid kemiska reaktioner?
 5. Varför påverkar koncentrationen reaktionshastigheten?
 6. Hur påverkar kontaktytan reaktionshastigheten?
 7. Vad är det som driver kemiska reaktioner att ske?
 8. Hur beräknar man Jämviktskonstanten?
 9. Vilket samband råder mellan Aktiveringsenergi och reaktionshastighet?
 10. Hur ändras hastigheten för en reaktion om temperaturen höjs?

Vilka faktorer påverkar hastigheten i en kemisk reaktion?

Hur väl blandade reaktanterna är har betydelse, ju större ytan mellan ämnena är desto snabbare blir reaktionshastigheten eftersom kollisionsfrekvensen (hur ofta ämnena kolliderar) då ökar, när det gäller lösningar kan det till exempel hjälpa att röra om i blandningen för att öka reaktionshastigheten.

Hur kan man påverka en kemisk reaktion?

Fyra saker som påverkar reaktionshastigheten:

 1. Ämnenas inneboende egenskaper.
 2. Temperaturen.
 3. Koncentrationen.
 4. Närvaro av en katalysator.

Hur räknar man ut Aktiveringsenergin?

Aktiveringsenergi är inom kemi den energi som krävs för att starta en viss process eller kemisk reaktion. Energimängden kan tolkas som den mängd energi som behöver tillföras för att reaktionen ska äga rum. Aktiveringsenergin har vanligen beteckningen EA i ekvationer och brukar anges i joule/mol eller eV/molekyl.

Hur ändras temperaturen vid kemiska reaktioner?

Temperatur. ... Var medveten om att temperaturen kan förändra jämviktsläget på reaktionen. Om vi har en exoterm reaktion så kommer jämvikten att förskjutas mer åt reaktanternas håll ju mer vi höjer temperaturen. Om vi har en endoterm reaktion så förskjuts reaktionen mer åt produkterna ju mer vi höjer temperaturen.

Varför påverkar koncentrationen reaktionshastigheten?

Koncentrationen av reaktanterna: Om vi har högre koncentration av reaktanterna så kommer reaktionshastigheten att öka eftersom antalet krockar mellan reaktanterna ökar per tidsenhet.

Hur påverkar kontaktytan reaktionshastigheten?

Ändra kontaktytan Ett sätt att få den reaktionen att gå snabbare är att mala ner magnesiumet till pulver. Då kommer mer av metallen att vara i kontakt med saltsyran, varför reaktionen går snabbare. ... Ju större kontaktyta ämnena som reagerar har, desto snabbare går reaktionen.

Vad är det som driver kemiska reaktioner att ske?

För att en kemisk reaktion ska ske krävs energi i någon form, oftast i form av värme, men det finns även reaktioner som drivs av ljus och av elektrisk energi. ... De delar av kemin som fokuserar på energiförändringarna under kemiska reaktioner är termokemi, fotokemi och elektrokemi.

Hur beräknar man Jämviktskonstanten?

Qc=[C]c⋅[D]d[A]a⋅[B]b. Kort och gott är reaktionskvoten alltså ett mått på förhållande mellan koncentrationen av produkter och reaktanter för en reaktion vid ett visst ögonblick.

Vilket samband råder mellan Aktiveringsenergi och reaktionshastighet?

Ju högre aktiveringsenergi desto långsammare reaktionshastighet.

Hur ändras hastigheten för en reaktion om temperaturen höjs?

Temperatur: Högre temperatur ökar reaktanternas rörelse- och vibrationsenergi vilket gör att det aktiverade komplexet lättare/snabbare nås. Därmed blir reaktionshastigheten högre.