:

Kan inte ansöka om 10-dagar?

Innehållsförteckning:

  1. Kan inte ansöka om 10-dagar?
  2. Hur länge kan jag spara mina 10 pappadagar?
  3. När börjar 10 pappadagar räknas?
  4. Hur ansöka om 10-dagar?
  5. Kan man ta ut pappadagar innan barnet är fött?
  6. Hur många dagar i månaden tar ni ut föräldrapenning?

Kan inte ansöka om 10-dagar?

Nej, du kan inte ansöka eftersom det kräver inloggning med personnummer. Ring till Försäkringskassan så skickar vi hem en blankett till dig. Tänk på att Försäkringskassan måste få din ansökan senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Hur länge kan jag spara mina 10 pappadagar?

du ska avstå från att arbeta eller avstå från a-kassa under de 10 dagarna. du ska ta ut dagarna innan det har gått 60 dagar sedan hemkomsten efter förlossningen. Du kan ta ut ersättning för 25, 50 eller 75 procent av din vanliga arbetstid. Du kan alltså ta ut 20 halva dagar istället för 10 hela.

När börjar 10 pappadagar räknas?

10-dagar (vid barnets födelse) Du som är nybliven pappa eller den andre föräldern kan få tio dagars ledighet i samband med ditt barns födelse. Dagarna kan tas ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset. Dagarna kan tas ut samtidigt som mamman till barnet är föräldraledig.

Hur ansöka om 10-dagar?

För att kunna ansöka om 10-dagar på Mina sidor måste båda föräldrarna ha svenska personnummer eller samordningsnummer. Om du har svenskt personnummer eller samordningsnummer men inte den andra föräldern kan du istället ansöka på blankett. Ring kundcenter på 0771–524 524 för att beställa en blankett.

Kan man ta ut pappadagar innan barnet är fött?

Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning. Båda föräldrarna kan också ta ut föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning innan barnet föds.

Hur många dagar i månaden tar ni ut föräldrapenning?

Om du har ensam vårdnad Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).