:

Hur använder man en Filmall?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man en Filmall?
  2. Vilken fil till Motorsågskedja?
  3. Vilken vinkel på Motorsågskedja?
  4. När ska man byta sågkedja?
  5. Hur ofta slipa sågkedja?
  6. Hur slipa såg?
  7. Vilken fil till 3 8 Sågkedja?
  8. Vilken Motorsågsfil?
  9. Vem slipar Motorsågskedjor?
  10. Hur många gånger kan man slipa en Motorsågskedja?

Hur använder man en Filmall?

PLACERA FILMALLEN PÅ KEDJAN Pilarna på filmallen ska peka i kedjans rotationsriktning (mot noshjulet). Se till att mallen har kontakt med kedjan. FILA MED BÅDA HÄNDERNA Placera filen i 90 graders vinkel mot rullarna på filmallen. Filen ska vila på båda rullarna.

Vilken fil till Motorsågskedja?

Använd en bra rundfil…. De flesta kedjor använder en 4,8 mm fil. Är du osäker kolla med din motorsågshandlare. Räkna med att en fil inte räcker till mer än en kedja. Om du sågat ordentligt i sten så att tandspetsarna blivit härdade kan en fil ”ta slut” efter en filning.

Vilken vinkel på Motorsågskedja?

En klyvkedja som ska såga längs efter virket kräver ett bättre resultat och precision än vad en vanlig sågkedja till motorsågen gör. Vanliga slipvinklar brukar vara 5-50 och 10-50 för en klyvkedja. Skärvinkeln kan man med fördel variera mellan 5-10 grader beroende på virkets kvalitet.

När ska man byta sågkedja?

Om 12 länkar är mer än 12 1/16 tum lång så räcker det med att byta kedja. Om 12 länkar är mer än 12 1/8 tum lång, så byt både kedja och kassett. Kan du lyfta kedjan från kedjehjulet som på bilden så är den sliten.

Hur ofta slipa sågkedja?

Om sågkedjor har sågat i sten är den oanvändbar och måste filas direkt. Om du använder en motorsåg under större delen av dagen är det bra att fila kedjan varje gång du fyller på bränsle. Det är lättare att fila lite och ofta än att vänta lång tid före filning. Du får även bättre precision och arbetar mer effektivt.

Hur slipa såg?

När sågen eller kniven känns slö kan den lätt slipas med det medföljande brynet. Håll sågen med handtaget mot dig och eggen uppåt. Sätt brynet vid sågens botten, vinkla brynet åt vänster, så att skärpstålet ligger mot den icke vågiga delen av eggen och för den mot dess spets.

Vilken fil till 3 8 Sågkedja?

Håller sågkedjan skärpt för bättre säkerhet, precision och effektivitet. Använd filmall för exakt resultat. Filskaft, rundfilar, flatfil och filmall ingår.

Vilken Motorsågsfil?

Det är viktigt att ofta byta fil om man regelbundet använder motorsåg. Dom flesta hade blivit förvånade vilken skillnad det gör att regelbundet slipa kedjan, det blev iallafall jag. Så hur väljer man bästa filen? En fil med 4,8 mm i diameter fungerar till att slipa de flesta motorsågskedjorna.

Vem slipar Motorsågskedjor?

Slipa motorsågskedja - Håll kedjan vass - Husqvarna.

Hur många gånger kan man slipa en Motorsågskedja?

2. Hur ofta bör en motorsågskedja slipas? Det är svårt att ge ett exakt svar på denna fråga eftersom det beror på hur mycket du använder din motorsåg. Om du sågar mycket och ofta kan du behöva slipa till kedjan varje gång du fyller på bränsle.