:

Vad krävs för att få förvaltare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att få förvaltare?
  2. Vem ansöker om förvaltare?
  3. När ska man ansöka om förvaltare?
  4. Vad krävs för att tingsrätten ska förordna en god man?
  5. Kan en anhörig bli god man?
  6. Kan barn vara god man till förälder?

Vad krävs för att få förvaltare?

Den som på grund av sitt hälsotillstånd har ett hjälpbehov, kan hjälp av en god man eller förvaltare. För att ha rätt till god man måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, som ett begåvningshandikapp eller annat funktionshinder, psykisk sjukdom eller demens.

Vem ansöker om förvaltare?

Den hjälpbehövande, dennes närmaste släktingar eller om det finns god man förordnad är behöriga att ansöka om förvaltare. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren. Ansökan skickas till tingsrätten som fattar beslut om anordnade av förvaltarskap.

När ska man ansöka om förvaltare?

Du som har svårt att betala dina räkningar eller ta hand om dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. Om du vill ha hjälp eller tror att någon behöver hjälp kan du antingen ansöka om god man eller göra en anmälan.

Vad krävs för att tingsrätten ska förordna en god man?

För att en god man ska kunna förordnas för någon krävs att denne själv samtycker, eller själv ansöker om att få en god man. Om personen inte kan uttrycka sin mening krävs ett läkarintyg som visar att han eller hon inte kan uttrycka sin åsikt.

Kan en anhörig bli god man?

Du som behöver hjälp eller dina närmaste anhöriga kan ansöka om god man. ... Ansökningar om god man ska ställas till tingsrätten. Överförmyndaren kan vid behov ta fram förslag på god man men det är tingsrätten som fattar beslut om att utse en god man.

Kan barn vara god man till förälder?

Ja, det är helt okej för ett barn att vara god man åt sin förälder. ... Det är ganska vanligt att domstolen utser anhöriga som gode män när det är möjligt. Fastighetsförsäljning är ok om det ingår i uppdraget och överförmyndaren godkänner. När barnet utses till god man får det en specificering av vad som ingår i uppdraget.