:

Hur montera vangstycke?

Innehållsförteckning:

 1. Hur montera vangstycke?
 2. Hur gör man ett vangstycke?
 3. Hur många vangstycken?
 4. Hur bygger man en liten trappa?
 5. Hur bygger man en Entretrappa?
 6. Hur bygger man en enkel trappa?
 7. Hur mäter man Vangstycke?

Hur montera vangstycke?

Vangstyckena fästs upptill mot altanen med hjälp av vinkelbeslag av varmförzinkat stål. Nedtill skruvas vangstyckena i de ingjutna plattstålen så att avståndet mellan vangstycke och betong blir cirka 50 mm. Stödreglar skruvas mot vangstyckena. Virke till plansteg monteras med cirka 5 mm springa.

Hur gör man ett vangstycke?

En trappa med normal lutning har cirka 300 djupa plansteg och 150 höga sättsteg. När man vet trappans totala höjd och djup, delas först djupet med 300 för att få fram antal plansteg. Därefter delas höjden med antalet plansteg för att få fram sättstegshöjden. Trappans vangstycken tillverkas av 45 tjockt virke.

Hur många vangstycken?

2. Trappans inre stomme består av elva stycken likadana vangstycken som anpassas efter hur hög och lång trappa man behöver. Varje vangstycke är uppbyggd av två olika långa delar. I vårt exempel har vi använt mm till den undre regeln och mm till den övre.

Hur bygger man en liten trappa?

En bra formel är 2 x steghöjden + stegdjupet = 63 centimeter. Ju högre steghöjd, desto mindre stegdjup får du och trappan blir i sin tur mer brant. Gränsen brukar gå vid ungefär 20 cm, så en steghöjd på cirka 18 cm är att rekommendera.

Hur bygger man en Entretrappa?

Martin Timell tipsar: Bygg en entrétrappa

 1. Bestäm storlek på trappan. ...
 2. Trappans inre stomme består av elva stycken likadana vangstycken som anpassas efter hur hög och lång trappa man behöver. ...
 3. Tänk på! ...
 4. Ställ vangstyckena i den yttre ramen och skruva fast. ...
 5. Kapa till delar till ramen på trappsteg två.

Hur bygger man en enkel trappa?

Rätt stegrytm gör det enkelt att bygga trappa En bra formel är 2 x steghöjden + stegdjupet = 63 centimeter. Ju högre steghöjd, desto mindre stegdjup får du och trappan blir i sin tur mer brant. Gränsen brukar gå vid ungefär 20 cm, så en steghöjd på cirka 18 cm är att rekommendera.

Hur mäter man Vangstycke?

Det här vangstycket av 50x200 mm tryckimpregnerat trä är sågat i vinel så att det passar mot terrassgolvet i överkant och marknivån undertill. Hantverkaren avsätter ett vågrätt streck med hjälp av ett vattenpass och därefter mäter han tolv cm in på vangstycket.