:

Hur får jag fram mitt clearingnummer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får jag fram mitt clearingnummer?
  2. Vad är mitt clearingnummer Handelsbanken?
  3. Hur hittar jag mitt clearingnummer Länsförsäkringar?
  4. Hur kan jag hitta min clearingnummer SEB?
  5. Vad har jag för kontonummer?

Hur får jag fram mitt clearingnummer?

Vilket är mitt clearingnummer? Om du har ett 11-siffrigt kontonummer i Nordea är clearingnumret alltid de fyra första siffrorna i kontonumret. Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (10-siffrigt) använder du 3300 som clearingnummer.

Vad är mitt clearingnummer Handelsbanken?

I Handelsbanken (SHB) är clearingnumret de första fyra siffrorna i ditt kontonummer. Observera att du kan ha olika clearingnummer för olika konton beroende på var kontot är öppnat. Hos Handelsbanken börjar clearingnumret alltid med siffran 6.

Hur hittar jag mitt clearingnummer Länsförsäkringar?

Ditt clearingnummer är de fyra första siffrorna i ditt kontonummer. Du kan se ditt clearingnummer och ditt kontonummer i appen och på Mina sidor genom att klicka på Konton. Tänk på att du kan ha olika clearingnummer för olika konton.

Hur kan jag hitta min clearingnummer SEB?

Hos oss är clearingnumret de första fyra siffrorna i ditt kontonummer och det börjar alltid med siffran 5. Var uppmärksam på att du kan ha olika clearingnummer för olika konton beroende på var du har öppnat kontot. Exempel: I kontonummer 5001-00 000 00 är clearingnumret 5001.

Vad har jag för kontonummer?

Clearingnumret står före kontonumret. Om clearingnumret börjar på siffran 7 är hela kontonumret (inklusive clearingnumret) elva siffror långt och clearingnumret är de fyra första siffrorna. Om clearingnumret börjar på siffran 8 är kontonumret femton siffror långt och clearingnumret är de fem första siffrorna.