:

Vem har tillgång till donationsregistret?

Innehållsförteckning:

  1. Vem har tillgång till donationsregistret?
  2. Kan gamla donera organ?
  3. Vad kan man donera medan man lever?
  4. Kan jag välja vem jag vill eller inte vill donera till?
  5. Vilka regler finns det för organdonationer?
  6. Vilka personer kontaktas för att möjliggöra transplantationen?
  7. Hur många dör i väntan på organ?

Vem har tillgång till donationsregistret?

Innehåll. 5 § Donationsregistret får endast innehålla uppgifter som den registrerade själv eller dennes vårdnadshavare har lämnat efter att ha samtyckt till att de ska ingå i registret.

Kan gamla donera organ?

Annika Wolfbrant säger att det är en vanlig missuppfattning att bland personer över 60 år att de är för gamla för att anmäla sig som donatorer: - Det är helt fel. Vi behöver organdonatorer i alla åldrar och en 80-årings organ kan vara minst lika värdefulla som en 40-årings.

Vad kan man donera medan man lever?

De organ som kan doneras och transplanteras i Sverige är njure, lever, lunga, hjärta, bukspottkörtel och tunntarm. Njurar, och i enstaka fall del av lever, kan transplanteras både från avlidna och levande donatorer.

Kan jag välja vem jag vill eller inte vill donera till?

Här beskrivs enbart de regler som gäller avlidna givare. Transplantationslagen bygger på att varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. Lagen utgår från att vi förväntas vara positiva till donation (så kallat "förmodat samtycke") om vi inte tagit ställning.

Vilka regler finns det för organdonationer?

"Förmodat samtycke" för donation Transplantationslagen bygger på att varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. Lagen utgår från att vi förväntas vara positiva till donation (så kallat "förmodat samtycke") om vi inte tagit ställning.

Vilka personer kontaktas för att möjliggöra transplantationen?

Behörig hälso- och sjukvårdspersonal utreder patientens inställning till organ- och vävnadsdonation genom att söka i donationsregistret och prata med närstående.

Hur många dör i väntan på organ?

Varje år dör 30–50 personer i väntan på organtransplantation.