:

Vad använder du ditt periferiseende till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad använder du ditt periferiseende till?
  2. Vilket seende använder du när du tittar på något i trafiken?
  3. Var är ditt seende skarpast?
  4. När har du bäst periferiseende?
  5. Vad ser du med periferiseende?
  6. Vilket är det viktigaste sinnet för en bilförare?
  7. Vilken information kan du få genom luktsinnet när du kör bil?
  8. Vilket seende hämtar vi mest information med?

Vad använder du ditt periferiseende till?

För att bedöma avstånd. För att bedöma hastighet. För att fokusera med blicken.

Vilket seende använder du när du tittar på något i trafiken?

Av hela synfältet är det endast 1-2 % vi ser med full skärpa, det så kallade direktseendet eller centralseendet. Resterande del av synfältet, 98-99 %, är det så kallade periferiseendet. Periferiseendet ger en oskarp bild, men kan upptäcka föremål i rörelse. Periferiseendet försämras av trötthet, alkohol och droger.

Var är ditt seende skarpast?

Periferiseende är den del av synfältet som ligger utanför den del som du ser skarpt, direktseende. Periferiseendet utgör ca 98 – 99 % av synfältet och reagerar på rörande föremål. Är det många rörande föremål, som i trafiken, kan hjärnan ha svårt att hinna med.

När har du bäst periferiseende?

Ditt periferiseende är som bäst när du är utvilad.

Vad ser du med periferiseende?

De resterande 98–99 % av synfältet kallas periferiseendet. Här kan du uppfatta att något händer, men du måste oftast vrida blicken och kontrollera med direktseendet exakt vad som händer. Periferiseendet försämras av alkohol och trötthet.

Vilket är det viktigaste sinnet för en bilförare?

Synen är, av förklarliga skäl, det viktigaste sinnet vid bilkörning. Även om vi använder andra sinnen som förare går det inte att mäta sig mot just synen. I ögat finns det stavar och tappar som är sinnesceller.

Vilken information kan du få genom luktsinnet när du kör bil?

Luktsinnet hjälper dig att känna om något luktar bränt (kan vara fel på motorn, bromsarna eller parkeringsbromsen) eller om det kommer in avgaser i bilen. Balanssinnet hjälper dig att känna när du får sladd, och du känner även när du accelererar eller bromsar.

Vilket seende hämtar vi mest information med?

Synen är det viktigaste sinnet i trafiken. Du får cirka 90 % av trafikinformationen via ögonen. Därför finns det ett krav på en synskärpa på minst 0,5 för B-körkort (andra behörigheter har strängare krav). Har du dålig syn, kan ditt körkort utfärdas med villkoret att du måste använda glasögon under körningen.