:

Vad kan höja pulsen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan höja pulsen?
 2. Hur påverkar konditionen pulsen?
 3. Varför ökas pulsen?
 4. Hur man tar pulsen?
 5. Kan man få hög puls av stress?
 6. Hur funkar pulsen?
 7. Hur kan jag påverka min puls?
 8. Varför ökar pulsen när vi börjar springa?
 9. Vad ska en normal puls ligga på?
 10. Hur kontrollerar du pulsen?
 11. Hur gör man när man tar pulsen?
 12. När Känner du pulsen tydligt?
 13. Vad är Pulsen hos vuxna och barn?

Vad kan höja pulsen?

Hjärtrusning innebär vanligen att hjärtat slår snabbare än normalt till följd av fysisk ansträngning. Hög feber, vätskeförlust, ångest, att bli skrämd eller läkemedel (till exempel utvidgande astmamediciner, vissa hostmediciner och näsdroppar) kan höja pulsen.

Hur påverkar konditionen pulsen?

Ett stort hjärta kan pumpa mycket blod i varje slag, och behöver därför inte slå så många slag varje minut för att leverera fem liter (se räkneexempel nedan). Därför har vältränade personer lägre puls i vila jämfört med otränade personer. Under maximalt arbete skiljer sig däremot inte pulsen åt.

Varför ökas pulsen?

Hög puls kan ha många olika orsaker. Det är till exempel normalt att du får ökad puls vid träning, efter koffeinintag eller vid stress. Du kan också få förhöjd puls efter större blodförlust, vid smärta, av vissa läkemedel eller sjukdomar. Bradykardi kan orsakas av exempelvis syrebrist, nedkylning eller förgiftning.

Hur man tar pulsen?

Med hjälp av pekfingret och långfingret letar du reda på artären som går längs med underarmen på handledens tumsida. Du kan också lägga pekfingret och långfingret mot artären utan att hålla runt handleden. När du känner pulsen tydligt börjar du räkna pulsslagen medan du tar tid. Räkna gärna under en hel minut.

Kan man få hög puls av stress?

Påverkat hjärta och immunförsvar Stress kan påverka immunförsvaret negativt och du blir känsligare för infektioner. Det gör också att hormoner frisätts som höjer blodsockret och pulsen och kan ge hjärtklappning.

Hur funkar pulsen?

Genom att ta pulsen kan man kontrollera antal hjärtslag per minut och hur regelbunden rytmen är. När du tar pulsen räknar du hjärtats slag. Varje gång hjärtat pumpar ut blod i blodkärlen, utvidgas kärlen lite. Det är den pulsvågen du känner när du tar pulsen.

Hur kan jag påverka min puls?

Gener. Din genuppsättning är en av de viktigaste faktorerna som kan påverka vilopulsen. Gener kan påverka vilopulsen med så mycket som 20 slag per minut mellan två olika personer som är lika gamla och ligger på samma konditionsnivå.

Varför ökar pulsen när vi börjar springa?

Hjärtat pumpar runt en mindre mängd blod med varje slag, och för att kompensera för det måste det slå oftare. Fenomenet är vanligt när man tränar i värme eller när man blir uttorkad.

Vad ska en normal puls ligga på?

Den normala hjärtfrekvensen hos vuxna är mellan 50-100 slag/minut. En frekvens under 50 slag/minut kallas bradykardi och över 100 slag/minut kallas takykardi. Orsaken till en bradykardi kan till exempel vara förgiftningar, syrebrist eller nedkylning.

Hur kontrollerar du pulsen?

 • Att kontrollera pulsen är en viktig del i många undersökningar. En mycket snabb eller en oregelbunden puls kan till exempel tyda på att du har förmaksflimmer eller förmaksfladder. En hastig och svag puls kan tyda på att du har en stor inre eller yttre blödning.

Hur gör man när man tar pulsen?

 • Genom att ta pulsen kan man kontrollera antal hjärtslag per minut och hur regelbunden rytmen är. När du tar pulsen räknar du hjärtats slag. Varje gång hjärtat pumpar ut blod i blodkärlen, utvidgas kärlen lite. Det är den pulsvågen du känner när du tar pulsen.

När Känner du pulsen tydligt?

 • När du känner pulsen tydligt börjar du räkna pulsslagen medan du tar tid. Räkna gärna under en hel minut. Då är det antal slag per minut som du kommer fram till mer säkert. ... Ibland kan du höra din egen puls i öronen, om du ansträngt dig mycket eller ligger ner på örat.

Vad är Pulsen hos vuxna och barn?

 • Pulsen hos vuxna och hos barn En vuxen person som vilar brukar ha en puls på mellan 60 och 70 regelbundna slag per minut. En vältränad person har ofta lägre vilopuls, mellan 45 till 55 slag per minut eller ännu lägre. Hos barn under ett år kan pulsen vara upp till 160 slag per minut.