:

Vad är en C o adress?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en C o adress?
  2. Hur tar man bort särskild adress?
  3. Hur uttalas C o?
  4. Hur skriver man adress till dödsbo?
  5. Hur lång tid tar det att ändra adress?

Vad är en C o adress?

När någon annan ska ta hand om din post C/o är en förkortning av begreppet care of som betyder ta hand om. Du använder c/o framför namnet och adressen på den person som ska ta hand om din post.

Hur tar man bort särskild adress?

En särskild postadress upphör inte automatiskt att gälla om och när en person anmäler flytt. Om någon vill avsluta en särskild postadress måste personen lämna in en anmälan om detta till Skatteverket.

Hur uttalas C o?

Därför har vi sammanställt en liten besserwissig lista över hur saker egentligen uttalas. Rätt uttal: Här råder delade meningar, men C-O verkar vara det mest rådande uttalet.

Hur skriver man adress till dödsbo?

Anmälan kan göras av dödsbodelägare, bouppteckningsförrättare eller begravningsbyrå. Anmälan kan endast lämnas skriftligen till Skatteverket i ett vanligt brev – inte via mejl. Skriv under och skicka brevet till det skattekontor som ligger närmast den nya adressen för dödsboet.

Hur lång tid tar det att ändra adress?

Att folkbokföra sig är väldigt enkelt och görs på Skatteverkets hemsida. Man loggar in på “mina sidor” och uppdaterar adress och lägenhetsnummer efter instruktioner. Ändringen sker direkt, men det kan ta upp till två veckor innan informationen når de organisationer som hämtar information från Skatteverket.