:

Hur söker man till komvux Uppsala?

Innehållsförteckning:

  1. Hur söker man till komvux Uppsala?
  2. När börjar skolan vuxenutbildning?
  3. Vad kan man plugga på Uppsala universitet?
  4. När är sista ansökningsdag till Komvux?
  5. Vad menas med vuxenutbildning?
  6. Vilka yrkesutbildningar finns på komvux?
  7. Hur många poäng är en termin på komvux?

Hur söker man till komvux Uppsala?

Om du söker kommunal vuxenutbildning utanför din hemkommun söker du via den kommunens ansökningswebb eller ansökningsblankett. Ansökan ska lämnas till din hemkommun som bestämmer om de kan betala för din utbildning. Den kommun som ger utbildningen tar beslut om antagning till utbildningarna.

När börjar skolan vuxenutbildning?

Alla har rätt att ansöka till vuxenutbildningen med start från hösten då de skall fylla 20 år. Personer under 20 år kan söka om det finns en slutförd tre-årig gymnasieutbildning. Alla elever som söker till vuxenutbildningen skall träffa en studie- och yrkesvägledare.

Vad kan man plugga på Uppsala universitet?

Fakultet

Byggnadsantikvarieprogrammet, 180 hp (HBA1K) HT 2022, 100%, Visby, Svenska180 hp5200
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, 300 hp (TEL2Y) HT 2022, 100%, Uppsala, Svenska300 hp1000
Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp (TES2Y) HT 2022, 100%, Uppsala, Svenska300 hp1000

När är sista ansökningsdag till Komvux?

Sista ansökningsdag är alltid åtta veckor innan kursen eller kurspaketet startar. Du väljer själv om du vill plugga på heltid eller deltid, på distans eller i klassrum. Alla kurser har poäng. De ligger till grund för att räkna ut ditt studiestöd.

Vad menas med vuxenutbildning?

Kommunernas vuxenutbildning, komvux och särvux, är för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundläggande eller gymnasial nivå eller lära dig svenska. Här finns även olika yrkes- och lärlingsutbildningar.

Vilka yrkesutbildningar finns på komvux?

Kom snabbt ut på arbetsmarknaden! Lastbilsförare, svetsare eller CNC-operatör? YrkesAkademin VUX har ett brett utbud av komvux-utbildningar inom flera olika branscher.

Hur många poäng är en termin på komvux?

En termin är vanligen 20 veckor. Det innebär att du måste läsa 30 högskolepoäng för att få fullt studiemedel hela terminen. På vissa utbildningar är terminen längre än 20 veckor, och då kan vi göra undantag. På komvux behöver du läsa 20 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel för heltidsstudier.