:

Hur använder man PEF?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använder man PEF?
 2. Hur räknar man ut PEF?
 3. Vad ska PEF ligga på?
 4. Vad är ett dåligt PEF värde?
 5. Hur går ett Reversibilitetstest till?
 6. Hur lång tid tar en spirometri?
 7. Hur mäter man astma?
 8. Hur mäter man spirometri?
 9. Vad är ett Reversibilitetstest?
 10. Vad menas med en restriktiv lungsjukdom?

Hur använder man PEF?

Om patienten är ordinerad inhalation av beta-2-stimulerare eller annat luftvägsvidgande läkemedel, mäts PEF-värdet före och vanligen 15 minuter efter inhalationen....Mätning av PEF

 1. andas in så djupt som möjligt.
 2. sätta in munstycket i munnen.
 3. sluta tätt med läpparna.
 4. blåsa ut så kraftigt och snabbt som möjligt genom munnen.

Hur räknar man ut PEF?

PEF-mätning

 1. Nollställ mätaren inför varje mätning.
 2. Andas in maximalt.
 3. Slut läpparna tätt kring munstycke.
 4. Blås ut så snabbt och så hårt som möjligt genom mätaren. Någon sekunds utblås räcker.
 5. Läs av värdet på mätaren.
 6. Gör om 3 gånger. Det högsta av 3 värden noteras.

Vad ska PEF ligga på?

Kriterier för bedömning av PEF-variabilitet Under astmabehandling föreslås en PEF-kurva med dygnsvariabilitet på över 15% vara gräns för åtgärder som medicinjustering. Vid enstaka PEF-mätning bör patienten ligga över 90% av sitt normalvärde om behandlingen är optimal.

Vad är ett dåligt PEF värde?

PEF-värdet är ett mått på hur snabbt du kan blåsa ut luft från lungorna när du andas ut häftigt efter att ha tagit ett djupt andetag. Måttet kallas peak expiratory flow eller PEF. Att mäta PEF-värdet är ett sätt att kontrollera om din astma är under kontroll eller om den har förvärrats.

Hur går ett Reversibilitetstest till?

Ett reversibilitetstest kan utföras med PEF eller spirometriundersökning. Reversibilitetstestet går ut på att man först mäter lungfunktionen med hjälp av PEF eller spirometri utan medicinering. Därefter ges snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel och efter cirka 15 minuter görs en ny PEF eller spirometriundersökning.

Hur lång tid tar en spirometri?

Undersökningen tar ungefär 1 timme.

Hur mäter man astma?

De vanligaste är spirometri och att använda en PEF-mätare.

 1. Allergitest. Det görs också en allergiutredning när du utreds för misstänkt astma. ...
 2. Spirometri. ...
 3. PEF-mätning. ...
 4. Reversibilitetstest. ...
 5. Behandlingsförsök med kortison. ...
 6. Test av luftrörens känslighet. ...
 7. Andra undersökningar. ...
 8. NO-mätning.

Hur mäter man spirometri?

Lungfunktionen kan också mätas med hjälp av spirometri som visar hur lungorna fungerar. Den visar utandningsvolym och kapacitet och om lungfunktionsnedsättningen är restriktiv eller obstruktiv. Mätningen görs med en spirometer som är kopplad till ett munstycke som patienten får blåsa i [11,12,17,26,30,31].

Vad är ett Reversibilitetstest?

REVERSIBILITET. Ett viktigt delmoment i spirometri är reversibilitetstestet. I detta test undersöker man om det föreligger obstruktivitet som är reversibel (minskar) efter tillförsel av bronkvidgare. Vanligen utförs detta som en dynamisk spirometri med mätning av FEV1 med patienten omedicinerad.

Vad menas med en restriktiv lungsjukdom?

Restriktiva lungsjukdomar är lungsjukdomar där lungornas totala volym är mindre än normalt. Flera olika sjukdomar, till exempel lungcancer, lungfibros, med flera kan ge upphov till restriktiv sjukdom. Dessa sjukdomar kan i svåra fall ge andnöd.