:

När byter haren päls?

Innehållsförteckning:

  1. När byter haren päls?
  2. Varför byter skogsharen färg på vintern?
  3. Hur lever skogsharen?
  4. Vilka harar blir vita på vintern?
  5. Varför byter haren päls?
  6. Vilken hare byter färg på vintern?
  7. Hur lever en hare?

När byter haren päls?

Om vintern byter den till vit päls, oavsett om det finns snö eller inte. Pälsbytet är kopplat till dagslängden och ljuset och vissa vintrar kommer den därmed att vara lysande vit mot en mörk, snöfri bakgrund. Det verkar vara ännu ett problem för den lilla haren som har det ganska svårt i Sverige.

Varför byter skogsharen färg på vintern?

Bytet av pälsens färg styrs av arv, ljusmängd och temperatur. Hararna har en nedärvd rytm i pälsbytena som är anpassad till traktens normala klimat. En hare som flyttas från norra till södra Sverige byter därför vinterpälsens färg tidigare än hararna från trakten, och innan snön och vintern kommer.

Hur lever skogsharen?

Skogsharen är växtätare och livnär sig på tunna kvistar, bark av olika lövträd samt örter och ris. Bäst trivs den i gran- eller björkskogar med växlande vegetation, där den kan få både föda och skydd mot sina fiender.

Vilka harar blir vita på vintern?

Rödräven är en riktig allätare, men på vintern står mest smågnagare och harar på menyn. Den byter till tjock-are päls inför vintern och bryr sig inte mycket om kyla. Till skillnad från fältharen blir skogsharen vit om vintern, det ger ett bra skydd när det är snö.

Varför byter haren päls?

Skogsharen finns i princip i hela landet utom i utpräglade jordbruksmarker. Skogsharen byter päls som en anpassning till det nordliga klimatet. Den har därmed kamouflage i snö och på barmark.

Vilken hare byter färg på vintern?

Rödräven är en riktig allätare, men på vintern står mest smågnagare och harar på menyn. Den byter till tjock-are päls inför vintern och bryr sig inte mycket om kyla. Till skillnad från fältharen blir skogsharen vit om vintern, det ger ett bra skydd när det är snö.

Hur lever en hare?

Levnadssätt. Harar gräver bara i undantagsfall underjordiska bon. De vilar vanligen på marken i fördjupningar som är bra gömda av växtligheten. Deras föda utgörs liksom hos alla medlemmar i familjen nästan uteslutande av växtdelar.