:

I vilken ordning skriver man datum?

Innehållsförteckning:

  1. I vilken ordning skriver man datum?
  2. Hur kan man skriva datum på olika sätt?
  3. Vad kommer först i datum?
  4. Hur skriver man datum på amerikanska?
  5. Hur skriver man datum med punkt?
  6. Vad år det för datum om 10 veckor?
  7. Hur skriver man datum i mejl?
  8. Hur skriver man datum med snedstreck?
  9. Hur skriver man vecka och år?
  10. Hur skriver man datum snedstreck?

I vilken ordning skriver man datum?

Skriv i första hand datum enligt mönstret ”(den) 13 december 2013”. Skriv alltid så i löptext. När utrymmet är begränsat, skriv datum med siffror enligt mönstret ”2013-12-13” eller ””. Ange alltid helt årtal; skriv till exempel inte ”11-12-13”.

Hur kan man skriva datum på olika sätt?

skriver du datum – oavsett var du är i världen Språkrådet rekommenderar att datum i löpande text skrivs enligt standarden 1 januari 2016. Varianterna 2016-01-01 och borde inte användas i löptext eftersom det försvårar läsbarheten och flytet.

Vad kommer först i datum?

När datum skrivs numeriskt skall ordningen och formen vara 2006-04-16 - år-månad-dag.

Hur skriver man datum på amerikanska?

Formatet MM/DD/YY är specifikt för USA. I största delen av Europa används DD/MM/YY. I Japan används YY/MM/DD. De skiljetecken som används kan vara snedstreck, bindestreck eller punkt.

Hur skriver man datum med punkt?

EU. I stora delar av Europa skrivs datum ofta som dag/månad/år (exempelvis ). Europeiska unionen har bestämt att ordningen dag månad år ska användas på livsmedel och läkemedelsförpackningar. Att använda punkt som separator med denna ordning (exempelvis ) har definierats av DIN 5008.

Vad år det för datum om 10 veckor?

Veckonummer 2020

VeckaFrånTill
Vecka 9Måndag 24 februariSöndag 1 mars
Vecka 10Måndag 2 marsSöndag 8 mars
Vecka 11Måndag 9 marsSöndag 15 mars
Vecka 12Måndag 16 marsSöndag 22 mars

Hur skriver man datum i mejl?

Sverige. Språkrådet rekommenderar att man i löpande text skriver (den) 10 december 2021 (eller om man bara vill använda siffror). Skrivsättet 2021-12-10 anses olämpligt i löpande text men kan användas vid datering av dokument, i brevhuvud etc.

Hur skriver man datum med snedstreck?

Om datum skrivs med enbart siffror bör det inte föregås av den. Med tanke på risken för samman- blandning kan datum med snedstreck () anses vara tydligare än datum med punkt (), som kan förväxlas med det engelska och det internationella skrivsättet.

Hur skriver man vecka och år?

Du kan också skriva ett datum som en veckodag följt av veckonummer och (valfritt) ett år (exempelvis Mån25, eller mån25 betyder måndagen i vecka 25).

Hur skriver man datum snedstreck?

Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2021-12-10). Den formen är även svensk standard. Den formen fastställdes ursprungligen 1972-06-30.