:

Hur fyller man i ansökan om ekonomiskt bistånd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fyller man i ansökan om ekonomiskt bistånd?
 2. När kommer pengarna in från ekonomiskt bistånd?
 3. Hur lång tid tar det att få ekonomiskt bistånd?
 4. Är det svårt att få försörjningsstöd?
 5. Hur söka försörjningsstöd?
 6. Hur kan du komma i kontakt med socialtjänsten i Stockholm?
 7. Hur mycket är ekonomiskt bistånd?
 8. Vad gör ekonomiskt bistånd?
 9. Vad är ekonomiskt bistånd?
 10. Hur ska du söka ekonomiskt bistånd i din kommun?
 11. Vilka regler gäller för att få ekonomiskt bistånd?
 12. Vad är ekonomiskt bistånd till livsföringen?

Hur fyller man i ansökan om ekonomiskt bistånd?

Du kan börja med att ringa till stadsdelsförvaltningen där du bor och berätta för en handläggare att du vill ansöka om ekonomiskt bistånd. Handläggaren ställer frågor om din ekonomiska situation, ger dig information, skickar en ansöknings blankett och en lista över dokument som du ska lämna in med din ansökan.

När kommer pengarna in från ekonomiskt bistånd?

Pengarna sätts in på det bankkonto som du har fyllt i på ansökningsblanketten. Har du fortsatt behov av ekonomiskt bistånd betalar stadsdelsförvaltningen ut biståndet i slutet av månaden innan den månad som beslutet avser. Till exempel betalar stadsdelsförvaltningen ut bistånd för april månad den 26 mars.

Hur lång tid tar det att få ekonomiskt bistånd?

Försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget och därefter får du göra ny ansökan. Försörjningsstödet betalas ut via ditt bankkonto. Det tar därför upp till tre vardagar efter en utbetalning innan summan finns på ditt bankkonto.

Är det svårt att få försörjningsstöd?

Socialtjänsten undersöker om just du har rätt till att ekonomiskt bistånd. Du har inte rätt till bistånd om du har pengar på banken eller äger något som är värt mycket pengar. Innan du söker ekonomiskt bistånd ska du undersöka om du kan annat stöd som bostadsbidrag, sjukpenning eller underhållsstöd.

Hur söka försörjningsstöd?

Du kan inte söka försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen. Ekonomiskt bistånd söker du hos socialtjänsten i din kommun. Hos socialtjänsten kan du även få hjälp med budget- och skuldrådgivning. På den här sidan finns allmän information om ekonomiskt bistånd.

Hur kan du komma i kontakt med socialtjänsten i Stockholm?

Du kan ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Stockholms stad via vår chatt eller webbformulär. Du kan kontakta en socialsekreterare under dagtid om du har frågor. Socialsekreteraren svarar på generella frågor som rör socialtjänstens område.

Hur mycket är ekonomiskt bistånd?

I Sverige är riksnormen för försörjningsstöd, årligen fastställd av Socialstyrelsen, 4180 kronor per månad för ensamstående 2021, 6800 kr för två samboende och olika belopp för barn beroende på ålder. Dessutom tillkommer en summa för boendet beroende på vad det kostar i det individuella fallet.

Vad gör ekonomiskt bistånd?

Arbetet med ekonomiskt bistånd innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. ... Den som behöver ekonomiskt bistånd ska vända sig till socialtjänsten i sin hemkommun.

Vad är ekonomiskt bistånd?

 • Om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Hur ska du söka ekonomiskt bistånd i din kommun?

 • Du ska alltid i första hand söka andra bidrag och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd. Ansök om ekonomiskt bistånd hos din kommun. Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Vilka regler gäller för att få ekonomiskt bistånd?

 • Allmänna regler för att kunna få ekonomiskt bistånd. Var och en är i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du kan arbeta måste du enligt socialtjänstlagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd.

Vad är ekonomiskt bistånd till livsföringen?

 • Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som uppstår då och då. Exempel är kostnader för tandvård, glasögon, sjukvård och medicin, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning.