:

Vad behövs för att besöka Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad behövs för att besöka Sverige?
 2. Hur ansöker man om visum?
 3. Vad är en visering?
 4. Får turister resa till Sverige?
 5. Hur länge kan man stanna i Sverige utan visum?
 6. Hur lång tid tar det att få ett visum?
 7. Kan man skicka visum?
 8. Hur svårt är det att få visum till Sverige?
 9. Vad kostar ett visum från Thailand till Sverige?

Vad behövs för att besöka Sverige?

Krav för att få visum för att besöka Sverige i religiöst syfte

 • ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla, är utfärdat under den senaste tioårsperioden och har minst två tomma sidor.
 • kunna beskriva syftet med besöket.
 • ha en inbjudan från en religiös organisation/församling.

Hur ansöker man om visum?

Hur söker man visering (visum) Visering till Sverige söks vid en svensk ambassad eller konsulat i det land sökanden är bosatt. Där Sverige inte har någon ambassad eller konsulat kan ett annat Schengenland företräda Sverige och efter prövad ansökan utfärda viseringen för Sveriges räkning.

Vad är en visering?

Visum ger en person tillstånd för att resa in och vara i ett land under en kortare tid. Den som är medborgare i ett land utanför EU kan behöva visum för att besöka Sverige.

Får turister resa till Sverige?

Ett tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor från länder utanför EU/EES till Sverige som infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen, gäller sedan mars 2020. Förbudet kompletterades i februari 2021 med ett krav på att visa upp intyg om negativt covid-19-test vid inresa till Sverige.

Hur länge kan man stanna i Sverige utan visum?

Du som vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Om du befinner dig i Sverige och vill förlänga ditt besök så att det sammanlagt blir längre än 90 dagar ska du också ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Hur lång tid tar det att få ett visum?

Gör din ansökan i så god tid som möjligt, särskilt under högsäsong. Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor. Information om eventuella avgifter hittar du här. Ett visum kan ges från 1 dag till högst 90 dagar.

Kan man skicka visum?

Den som kommer från ett land utanför EU kan behöva visum för att besöka Sverige. Visum är ett tillstånd för att resa in och vara i ett land under en kortare tid. Om du ska bjuda in en släkting eller vän som behöver visum ska du fylla i en inbjudningsblankett och skicka till den som ska besöka dig.

Hur svårt är det att få visum till Sverige?

Om du vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om tillstånd för besöket. Om du vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. ... Om du vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Vad kostar ett visum från Thailand till Sverige?

Visum till Thailand

VisumtypMyndighetsavgiftServiceavgift
Single entry turist350 kr1000 kr
O single700 kr2000 kr
O-A1750 kr2000 kr
O-X3000 kr2600 kr