:

Hur beräknar man transformatorn?

Innehållsförteckning:

  1. Hur beräknar man transformatorn?
  2. Varför behövs en transformator?
  3. Vart finns transformatorer?
  4. Hur mycket kan man belasta en transformator?
  5. Hur bygger man en transformator?
  6. Vad är Kortslutningsreaktans?
  7. Varför behövs det växelström for att transformatorn ska fungera?
  8. Vad är Primärsidan?
  9. När uppfanns transformator?
  10. Hur stor transformator behöver jag?

Hur beräknar man transformatorn?

I alla lindningar i en transformator blir spänningen lika stor per varv. Om man ansluter en primärlindning på 1500 varv till vägguttagets 230 volt, så blir spänningen drygt 153.33 millivolt per varv (230 delat med 1500 är lika med volt per varv, eller drygt 153.33 millivolt per varv).

Varför behövs en transformator?

En transformator är en elektroteknisk komponent som genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer. Transformatorn uppfanns 1879 av William Stanley.

Vart finns transformatorer?

Numera finns transformatorer i nästan alla elektriska apparater eftersom de innehåller elektronik. En transformator kan ha många olika namn. Förutom transformator förekommer nätaggregat, nätadapter, nätenhet, batterieliminator, strömförsörjning och spänningsomvandlare.

Hur mycket kan man belasta en transformator?

Mycket användbart, eftersom belastningentransformatorn ofta är avgörande för vilken typ av transformator du skall välja. En tumregel kan vara att man ligger på ca 70% i belastningsgrad. Då utnyttjar man transformatorn på ett bra sätt och får en bra verkningsgrad.

Hur bygger man en transformator?

Bygga en spole När man lindar en ledare så här, har man gjort en spole. Nu sätter vi i sladden, och lägger på en spänning, över den vänstra spolen. En ström rör sig genom koppartråden. Och en ström som rör sig genom en ledare skapar ett magnetfält runt ledaren.

Vad är Kortslutningsreaktans?

När man ”lyfter” över dessa värden till sekundärsidan måste man även ta hänsyn till värdena på sekundärsidan (R2 och X2). Dessa värden adderas helt enkelt med ovanstående. Summan kallas nu för kortslutningsresistans resp. kortslutningsreaktans, då de är framtagna med ett sk.

Varför behövs det växelström for att transformatorn ska fungera?

Genom att koppartråden är lindad så många varv i spolen, koncentreras magnetfältet, och blir starkt inuti spolen. Ju fler varv i spolen, desto starkare magnetfält blir det. Eftersom det är växelström vi kör in i spolen, byter strömmen riktning hela tiden. ... Då kan spolen inte göra annat än att ryckas med!

Vad är Primärsidan?

Ett fjärrvärmenät består i stora drag av två sidor, primär- och sekundärsidan. På primärsidan hittar vi kraftvärmeverket och distributionsnätet, vilka leder fram till fjärrvärmecentralen ute hos konsumenten. Efter centralen tar sekundärsidan vid och förser konsumenten med värme.

När uppfanns transformator?

Ottó Bláthy Károly Zipernowsky Transformer/Inventors

Hur stor transformator behöver jag?

Det är alltid bra att ta till en transformator med något större VA notering för att slippa överhettning. I allmänhet är det mer kostnadseffektivt att använda en stor transformator för flera apparater än att ha flera transformatorer för varje apparat.