:

Hur ansöker jag om premiepension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ansöker jag om premiepension?
 2. När kan man börja ta ut den allmänna pensionen?
 3. Hur kan man ta ut premiepensionen?
 4. När ska man meddela arbetsgivaren om pension?
 5. Hur mycket får du i garantipension?
 6. Varför får du ingen garantipension om du är gift?
 7. Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?
 8. Vad är en garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare?

Hur ansöker jag om premiepension?

Gör en ansökan om allmän pension minst tre månader innan du vill ha den utbetald. Du gör din ansökan genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation direkt här på vår webbplats. Saknar du e-legitimation kan du kontakta kundservice eller besöka ett servicekontor för vidare hjälp.

När kan man börja ta ut den allmänna pensionen?

Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från det att du fyllt 62 år.

Hur kan man ta ut premiepensionen?

Inkomstpension, tilläggspension och premiepension kan du ta ut när som helst från och med den månad du fyller 62 år. Någon övre åldersgräns finns inte. Genom att ta ut pensionen senare och arbeta längre kan du höja pensionen. Du kan också arbeta hel- eller deltid och ta ut pension samtidigt.

När ska man meddela arbetsgivaren om pension?

Ta kontakt med Pensionsmyndigheten minst två månader i förväg om du vill ta ut din allmänna pension. Meddela din arbetsgivare att du tänker gå i pension i förväg. Framförhållningen ska motsvara din uppsägningstid. Ta kontakt med de pensionskassor som du har tjänstepension hos minst två månader i förväg.

Hur mycket får du i garantipension?

 • Hur mycket du får i garantipension påverkas av ditt civilstånd, hur länge du har bott eller arbetat i Sverige och om du har andra skattepliktiga pensionsinkomster. Som mest kan garantipensionen bli 7 861 kronor i månaden för gifta och 8 799 kronor för ogifta. Beloppen är före eventuellt skatteavdrag.

Varför får du ingen garantipension om du är gift?

 • Du får ingen garantipension om du: Är ensamstående och får 12 530 kronor per månad eller mer i inkomstpension före skatt. Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension.

Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?

 • Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.

Vad är en garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare?

 • För 2020 gäller att du ska ha en pensionsgrundande inkomst motsvarande 66 800 kronor. Minimera. Garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare Visa fördjupning Garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare.