:

Hur gör man när man blir påkörd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man när man blir påkörd?
  2. Vem ska anmäla Parkeringsskada?
  3. Hur hantera Parkeringsskada?
  4. Vad räknas Parkeringsskada som?
  5. Vad ska man göra vid en trafikolycka?
  6. Vad gäller vid Påbackning?

Hur gör man när man blir påkörd?

Du ska kontakta ditt försäkringsbolag. Enligt 16 § Trafikskadelagen har du rätt till ersättning för skadan, men självrisken är cirka 2 300 kr. Den måste du alltid betala själv. Gör en polisanmälan och skicka den till försäkringsbolaget.

Vem ska anmäla Parkeringsskada?

Polisanmälan och skadeanmälan Skadan ska polisanmälas (här kan du anmäla parkeringsskada digitalt hos polisen) och dessutom ska du göra en skadeanmälan enligt följande: Motorfordon med vagnskadegaranti: Om ditt fordon har vagnskadegaranti ska du anmäla skadan till det försäkringsbolag som har vagnskadegarantin.

Hur hantera Parkeringsskada?

Vill du anmäla en parkeringsskada?

  1. Gör en polisanmälan. Det första du ska göra är att polisanmäla händelsen.
  2. Anmäl skadan till oss. Du kan enkelt anmäla skadan på vår webbplats, i Mina sidor eller appen. Du kan även ringa till oss och anmäla din skada.

Vad räknas Parkeringsskada som?

Om ett okänt fordon kört på din bil när den stått parkerad är det en parkeringsskada. Trafikförsäkringsföreningen kan ersätta sådana skador. Du anmäler skadan till oss så tar vi hand om det. Om lacken blivit repad av en kundvagn, cykel eller att bilen blivit utsatt för skadegörelse är det inte en parkeringsskada.

Vad ska man göra vid en trafikolycka?

Börja med att ringa 112 så hjälpen kommer fram så fort som möjligt. Vid en mindre olycka utan skadade räcker det med att du och den andra föraren byter kontakt- och försäkringsinformation. Skulle du känna att polisen behövs för att assistera så ringer du 114 14.

Vad gäller vid Påbackning?

När det handlar om bilar regleras det via den trafikförsäkring som man är skyldig att ha. Så, får man rätt på vem som backat på din bil så får denne (via sitt försäkringsbolag) ersätta skadan på din bil. Du får då ersättning för hela skadan, och behöver inte bekosta någon självrisk.