:

Hur ansöker man om studiehjälp?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ansöker man om studiehjälp?
  2. Vem har rätt till studiehjälp?
  3. Vad krävs för att få inackorderingstillägg?
  4. Hur mycket får man tjäna under gymnasiet?
  5. Hur mycket får man på CSN?
  6. Vad ska studiebidraget gå till 16 år?
  7. Hur mycket får man i Inackorderingstillägg?
  8. Hur många månader får man Inackorderingsbidrag?

Hur ansöker man om studiehjälp?

Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår. Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om hos CSN.

Vem har rätt till studiehjälp?

Du behöver vara inom en viss ålder för att få studiehjälp. Du kan få det till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Om du fortsätter studera på gymnasienivå under andra halvåret kan du fortsätta få pengar, men du måste då ansöka om studiemedel. Du får studiebidrag från och med kvartalet efter du fyllt 16 år.

Vad krävs för att få inackorderingstillägg?

Du behöver bo tillfälligt på en annan ort än din hemort och ha minst två timmars restid mellan föräldrahemmet och skolan. Din totala restid till och från skolan måste vara minst två timmar varje dag för att du ska kunna få inackorderingstillägg på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola.

Hur mycket får man tjäna under gymnasiet?

Extra tillägg är ett bidrag som du kan om din familj har låga inkomster. Er sammanlagda inkomst måste vara lägre än 125 000 kronor före skatt under perioden 1 juli–30 juni. Om du ansöker om extra tillägg för läsåret 2021/22 räknar vi er inkomst under perioden –.

Hur mycket får man på CSN?

Om du studerar med studiemedel

StudietaktBidrag, krTotalt, kr
Heltid, 100 procent8402 772
Deltid, 75 procent6322 081
Deltid, 50 procent4151 386

Vad ska studiebidraget gå till 16 år?

Denna underhållningsskyldighet gäller fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan efter denna tidpunkt fortsätter dock underhållsskyldigheten att gälla tills det att barnet fyller 21 år.

Hur mycket får man i Inackorderingstillägg?

Så här mycket pengar kan du få i extra tillägg: Om föräldrarna tjänar mindre än 85 000 kronor om året får du 855 kronor i månaden. Om föräldrarna tjänar mellan 85 0 999 kronor får du 570 kronor i månaden. Om föräldrarna tjänar mellan 105 0 999 kronor får du 285 kronor i månaden.

Hur många månader får man Inackorderingsbidrag?

särskilda skäl. Inackorderingsbidrag ansöks läsårsvis och utbetalas högst 1 månad retroaktivt från den månad ansökan inkommer till kommunen. 1. Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap.